logo

Velg språk

Det vi står for

    •  Ansvarlighet

•  Engasjement

•  Integritet

 Nøkternhet

For oss er det viktig at vi har verdier som vi kan identifisere oss med. Verdier som reflekterer hvem vi er. Ansvarlighet, engasjement, integritet og nøkternhet er nettopp det.  Tydelige verdier vi står for.

 

 

Verdier er mer enn tomme ord. Det er de vi har ønsker og målsetninger om å leve etter hver dag. Hos oss er det disse verdiene som gjelder:

    •  Ansvarlighet

•  Engasjement

•  Integritet

 Nøkternhet

For oss er det viktig at vi har verdier som vi kan identifisere oss med. Verdier som reflekterer hvem vi er. Ansvarlighet, engasjement, integritet og nøkternhet er nettopp det.  Tydelige verdier vi står for.

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00