logo

Velg språk

Styremedlemmer

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)

er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

 

er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)

er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.

 

er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.

 
John E Stangeland (Styremedlem)   Lauritz Eidesvik (Styremedlem)

er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.

 

er medeier og styreleder i Bømmelfjord AS og indirekte medeier i Eidesvik Invest AS. Han er styremedlem i Eidesvik Invest AS som eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Han har nautisk utdannelse og var styrmann i Eidesvik AS før han i 2005-2008 tok 3 års studium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund. Fra 2008 har Lauritz hatt forskjellige stillinger i Eidesvik AS innenfor operasjon, teknisk, HMS, strategi og senest som befraktningssjef hvor han slutter i juni 2018 for å begynne i familieselskapet Bømmelfjord AS.

 

   
Kristine Skeie (Styremedlem)    

er daglig leder og medeier i HK Shipping Group AS som eier helt eller delvis 22 bulkbåter. Hun har mange års erfaring fra shipping som eier og leder i Kopervik Ship Management gruppen. Hun har sittet i flere styrer, blant annet i Kopervik Ship Management, Gruppen for Nærskipsfart i Norges Rederiforbund og er også nyvalgt styremedlem i Reach Subsea ASA. Hun har fra 2012 vært styreleder i Karmsund Havnevesen. Hun er utdannet ved Norges Varehandelshøgskole (nå en del av BI) og har i tillegg videreutdannelse innenfor styrearbeid, organisasjon og ledelse og skatterett.

   


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)

er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

 

er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)

er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.

 

er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.

 
John E Stangeland (Styremedlem)   Lauritz Eidesvik (Styremedlem)

er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.

 

er medeier og styreleder i Bømmelfjord AS og indirekte medeier i Eidesvik Invest AS. Han er styremedlem i Eidesvik Invest AS som eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Han har nautisk utdannelse og var styrmann i Eidesvik AS før han i 2005-2008 tok 3 års studium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund. Fra 2008 har Lauritz hatt forskjellige stillinger i Eidesvik AS innenfor operasjon, teknisk, HMS, strategi og senest som befraktningssjef hvor han slutter i juni 2018 for å begynne i familieselskapet Bømmelfjord AS.

 

   
Kristine Skeie (Styremedlem)    

er daglig leder og medeier i HK Shipping Group AS som eier helt eller delvis 22 bulkbåter. Hun har mange års erfaring fra shipping som eier og leder i Kopervik Ship Management gruppen. Hun har sittet i flere styrer, blant annet i Kopervik Ship Management, Gruppen for Nærskipsfart i Norges Rederiforbund og er også nyvalgt styremedlem i Reach Subsea ASA. Hun har fra 2012 vært styreleder i Karmsund Havnevesen. Hun er utdannet ved Norges Varehandelshøgskole (nå en del av BI) og har i tillegg videreutdannelse innenfor styrearbeid, organisasjon og ledelse og skatterett.

   


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00