logo

Velg språk

Styremedlemmer

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)
han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.   er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.
 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)
er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.   er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.
 
John E Stangeland (Styremedlem)   Lauritz Eidesvik (Styremedlem)
er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.   er medeier og styreleder i Bømmelfjord AS og indirekte medeier i Eidesvik Invest AS. Han er styremedlem i Eidesvik Invest AS som eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Han har nautisk utdannelse og var styrmann i Eidesvik AS før han i 2005-2008 tok 3 års studium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund. Fra 2008 har Lauritz hatt forskjellige stillinger i Eidesvik AS innenfor operasjon, teknisk, HMS, strategi og senest som befraktningssjef hvor han slutter i juni 2018 for å begynne i familieselskapet Bømmelfjord AS.
   
Kristine Skeie (Styremedlem)    
er daglig leder og medeier i HK Shipping Group AS som eier helt eller delvis 22 bulkbåter. Hun har mange års erfaring fra shipping som eier og leder i Kopervik Ship Management gruppen. Hun har sittet i flere styrer, blant annet i Kopervik Ship Management, Gruppen for Nærskipsfart i Norges Rederiforbund og er også nyvalgt styremedlem i Reach Subsea ASA. Hun har fra 2012 vært styreleder i Karmsund Havnevesen. Hun er utdannet ved Norges Varehandelshøgskole (nå en del av BI) og har i tillegg videreutdannelse innenfor styrearbeid, organisasjon og ledelse og skatterett.    


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)
han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.   er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.
 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)
er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.   er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.
 
John E Stangeland (Styremedlem)   Lauritz Eidesvik (Styremedlem)
er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.   er medeier og styreleder i Bømmelfjord AS og indirekte medeier i Eidesvik Invest AS. Han er styremedlem i Eidesvik Invest AS som eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Han har nautisk utdannelse og var styrmann i Eidesvik AS før han i 2005-2008 tok 3 års studium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund. Fra 2008 har Lauritz hatt forskjellige stillinger i Eidesvik AS innenfor operasjon, teknisk, HMS, strategi og senest som befraktningssjef hvor han slutter i juni 2018 for å begynne i familieselskapet Bømmelfjord AS.
   
Kristine Skeie (Styremedlem)    
er daglig leder og medeier i HK Shipping Group AS som eier helt eller delvis 22 bulkbåter. Hun har mange års erfaring fra shipping som eier og leder i Kopervik Ship Management gruppen. Hun har sittet i flere styrer, blant annet i Kopervik Ship Management, Gruppen for Nærskipsfart i Norges Rederiforbund og er også nyvalgt styremedlem i Reach Subsea ASA. Hun har fra 2012 vært styreleder i Karmsund Havnevesen. Hun er utdannet ved Norges Varehandelshøgskole (nå en del av BI) og har i tillegg videreutdannelse innenfor styrearbeid, organisasjon og ledelse og skatterett.    


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00