logo

Velg språk

Styremedlemmer

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)
er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.   er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet..
 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)
er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.   er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.
   
John E Stangeland (Styremedlem)    

er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.

   


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Kolbein Rege (Styreleder)   Borgny Eidesvik (Styremedlem)
er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.   er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet..
 
Lars Eidesvik (Styremedlem)   Synne Syrrist (Styremedlem)
er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.   er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har 10 årene arbeidet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen.  Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.
   
John E Stangeland (Styremedlem)    

er utdannet maskiningeniør og har en BBA i økonomi- og ledelse fra University of Texas, Austin. Han har også en Executive MBA fra BI og Nanyang Technological University, Singapore fra 2011. Han var skipsmegler i Seabrokers AS, Stavanger fra 1990 til 1997 og deretter forretningsutvikler i Eidesvik AS frem til 2003. Fra 2004 har han vært ansatt i baseselskapet  NorSea Group AS hvor han fra 2012 er konsernsjef.

   


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00