logo

Velg språk

Viking Vanquish

Eidesvik og CGG er enige om å endre bareboatkontrakten for seismikkskipet Viking Vanquish
som løper fram til november 2020 med virkning fra januar 2017. Dagraten reduseres
resten av kontraktsperioden. Eidesvik mottar kompensasjon i form av børsnoterte
obligasjoner med forfall 2021 og andre gjeldsinstrumenter.

Den reduserte dagraten vil bli tatt hensyn til i  forbindelse med vurdering av
regnskapsmessig verdi for skipet i 4. kvartal 2016.

Endringer i bareboatkontrakten fra januar 2017

Eidesvik og CGG er enige om å endre bareboatkontrakten for seismikkskipet Viking Vanquish
som løper fram til november 2020 med virkning fra januar 2017. Dagraten reduseres
resten av kontraktsperioden. Eidesvik mottar kompensasjon i form av børsnoterte
obligasjoner med forfall 2021 og andre gjeldsinstrumenter.

Den reduserte dagraten vil bli tatt hensyn til i  forbindelse med vurdering av
regnskapsmessig verdi for skipet i 4. kvartal 2016.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00