logo

Select language

Viking Thaumas går til Brasil

I tillegg til de faste 4 år så er der en opsjon på ytterligere 4 år. Oppstart av kontrakten er medio September  2010. Brutto verdi på den faste kontrakten er vel MNOK 250.

 

Eidesvik Offshore ASA har inngått kontrakt med Petrobas for 4 år.

I tillegg til de faste 4 år så er der en opsjon på ytterligere 4 år. Oppstart av kontrakten er medio September  2010. Brutto verdi på den faste kontrakten er vel MNOK 250.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00