logo

Velg språk

Viking Prince får kontrakt med Lundin Norway AS

Viking Prince vil fra leveringstidspunktet gå inn i den eksisterende kontrakten som Eidesvik har med Lundin for Viking Athene. Det betyr at Viking Athene blir fristilt fra samme dato.

Kontrakten var opprinnelig for 4 brønner med opsjoner for ytterligere 6 brønner. Når Viking Prince overtar
kontrakten nærmer en seg ferdigstillelse av brønn nr 2. "Vi er meget tilfreds med å få skipet inn på kontrakt fra
levering. Det er gledelig å se at nok en operatør tar i bruk LNG som drivstoff for sine forsyningsfartøyer. For
Eidesvik er det positivt at en nå får muligheten til å tilby tonnasje av høyeste kvalitet til en operatør på sokkelen
som er inne i en spennende utviklingsfase," sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling i en kommentar.

Eidesvik har inngått en avtale med Lundin Norway for det LNG drevne forsyningsskipet Viking Prince, som blir levert fra Kleven Verft 30. mars 2012.

Viking Prince vil fra leveringstidspunktet gå inn i den eksisterende kontrakten som Eidesvik har med Lundin for Viking Athene. Det betyr at Viking Athene blir fristilt fra samme dato.

Kontrakten var opprinnelig for 4 brønner med opsjoner for ytterligere 6 brønner. Når Viking Prince overtar
kontrakten nærmer en seg ferdigstillelse av brønn nr 2. "Vi er meget tilfreds med å få skipet inn på kontrakt fra
levering. Det er gledelig å se at nok en operatør tar i bruk LNG som drivstoff for sine forsyningsfartøyer. For
Eidesvik er det positivt at en nå får muligheten til å tilby tonnasje av høyeste kvalitet til en operatør på sokkelen
som er inne i en spennende utviklingsfase," sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling i en kommentar.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00