logo

Velg språk

Viking Prince døpt

Anne Grete Engen som har vært ansatt i Eidesvik i 27 år, gikk i mars av med pensjon i rederiet og fikk æren av å være  Gudmor til Viking Prince.

"Viking Prince" er det 5 skipet til Eidesvik Offshore som er gassdrevet. Det er et kraftig supplyskip med stort volum og stort dekksareal. De miljøvennlige LNG dual fuel motorene sikrer lave utslipp av NOx og reduserte utslipp av CO2. I tillegg er skipet utrustet med rensesystem for ballastvann, som er et kommende miljøkrav for denne type skip.

Søsterskipet "Viking Princess" skal leveres i September.


Bildet: f.v. Chief Ove Steinkjellå Kaptein Arild Fauske, Gudmor Anne Grete Engen Katein Paul Atle Toft og Chief Ragnar Hovland

 


Klasse 6B ved Hasund skole har bidratt med utsmykkingen av skipet

Viking Prince blir formelt overtatt fredag 30. mars

Anne Grete Engen som har vært ansatt i Eidesvik i 27 år, gikk i mars av med pensjon i rederiet og fikk æren av å være  Gudmor til Viking Prince.

"Viking Prince" er det 5 skipet til Eidesvik Offshore som er gassdrevet. Det er et kraftig supplyskip med stort volum og stort dekksareal. De miljøvennlige LNG dual fuel motorene sikrer lave utslipp av NOx og reduserte utslipp av CO2. I tillegg er skipet utrustet med rensesystem for ballastvann, som er et kommende miljøkrav for denne type skip.

Søsterskipet "Viking Princess" skal leveres i September.


Bildet: f.v. Chief Ove Steinkjellå Kaptein Arild Fauske, Gudmor Anne Grete Engen Katein Paul Atle Toft og Chief Ragnar Hovland

 


Klasse 6B ved Hasund skole har bidratt med utsmykkingen av skipet

Viking Prince blir formelt overtatt fredag 30. mars

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00