logo

Velg språk

Viking Poseidon levert fra Ulstein

Skipet er et stort undervanns-konstruksjonsfartøy, type SX121 med det innovative X-bow design. Det er 130 m. langt, 25 meter bredt og har et dekksareal på 1700 m2. Det har kapasitet for en totalbesetning på 105 personer, en 250 tonns kran, hangar for fjernstyrte undervannsfarkoster og helikopterdekk. Skipet har dieselelektrisk maskineri.

I forbindelse med levering er det trukket opp et langsiktig lån i Eksportfinans ASA på 608 millioner kroner. Lånet er garantert av GIEK og Sparebank 1SR-Bank.

Skipet vil gå inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services Inc straks offshore test av kranen er fullført. Den faste kontraktsperioden har en verdi på i overkant av 1 milliard kroner. Det vises til børsmelding av 30.04.2008.

Eidesvik Offshore ASA har gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS kjøpt Eidesvik Invest AS` andel på 5% i Eidesvik OCV KS. Eidesvik Offshore ASA kontrollerer heretter 100% av Eidesvik OCV KS
 

Eidesvik Offshore ASA har, gjennom sitt datterselskap Eidesvik OCV KS i dag tatt levering av skipet M/V Viking Poseidon fra Ulstein Verft.

Skipet er et stort undervanns-konstruksjonsfartøy, type SX121 med det innovative X-bow design. Det er 130 m. langt, 25 meter bredt og har et dekksareal på 1700 m2. Det har kapasitet for en totalbesetning på 105 personer, en 250 tonns kran, hangar for fjernstyrte undervannsfarkoster og helikopterdekk. Skipet har dieselelektrisk maskineri.

I forbindelse med levering er det trukket opp et langsiktig lån i Eksportfinans ASA på 608 millioner kroner. Lånet er garantert av GIEK og Sparebank 1SR-Bank.

Skipet vil gå inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services Inc straks offshore test av kranen er fullført. Den faste kontraktsperioden har en verdi på i overkant av 1 milliard kroner. Det vises til børsmelding av 30.04.2008.

Eidesvik Offshore ASA har gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS kjøpt Eidesvik Invest AS` andel på 5% i Eidesvik OCV KS. Eidesvik Offshore ASA kontrollerer heretter 100% av Eidesvik OCV KS
 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00