logo

Velg språk

Viking Poseidon døpt

Gudmor for skipet, Nathalie Pinon, foretok dåpshandlingen og ønsket skipet og mannskap lykke og hell på alle verdens hav .

Gudmor Nathalie Pinon er ansatt i Veolia. I april 2008 inngjekk Eidesvik ei langtids kontrakt med Veolia ES SpecialServices Inc. (USA) på Viking Poseidon. Kontrakten er på åtte år medopsjonar. Skipet skal vere base for avanserte undervassfartøy (ROV), som skal inspisere og reparere offshoreinstallasjonar i Mexico gulfen.
 

Etter dåpen vil skipet gå ut på prøveturer før det vil få innstallert en 250 tonns offshore kran ombord.

 

Fredag 14. november kl 15 ble Eidesviks nye subsea skip Viking Poseidon døpt.

Gudmor for skipet, Nathalie Pinon, foretok dåpshandlingen og ønsket skipet og mannskap lykke og hell på alle verdens hav .

Gudmor Nathalie Pinon er ansatt i Veolia. I april 2008 inngjekk Eidesvik ei langtids kontrakt med Veolia ES SpecialServices Inc. (USA) på Viking Poseidon. Kontrakten er på åtte år medopsjonar. Skipet skal vere base for avanserte undervassfartøy (ROV), som skal inspisere og reparere offshoreinstallasjonar i Mexico gulfen.
 

Etter dåpen vil skipet gå ut på prøveturer før det vil få innstallert en 250 tonns offshore kran ombord.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00