logo

Velg språk

Viking Nereus solgt

Eidesvik har solgt skipet Viking Nereus. Overdragelsen vil finne sted i løpet av første kvartal 2009. Salgsprisen er til markedsmessige vilkår.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00