logo

Velg språk

Viking Nereus overlevert nye eiere

Viking Nereus (PSV) er i dag overlevert til nye eiere.

Regnskapsmessig gevinst på ca NOK 135 mill. vil bli resultatført i 1 kvartal 2009.

Viking Nereus ble bygd i 2004 ved Westcon i Ølensvåg og har tjenestgjort for Eidesvik på vest-afrika.

25.02.09: I dag fikk Viking Nereus nye eiere i tråd med avtale om salg som ble inngått i fjor i august.

Viking Nereus (PSV) er i dag overlevert til nye eiere.

Regnskapsmessig gevinst på ca NOK 135 mill. vil bli resultatført i 1 kvartal 2009.

Viking Nereus ble bygd i 2004 ved Westcon i Ølensvåg og har tjenestgjort for Eidesvik på vest-afrika.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00