logo

Velg språk

Viking Neptun

Adwen har tildelt Eidesvik en kontrakt for Viking Neptun 
for støttearbeid i markedet for offshore vind. 
Kontraktstart er midten av oktober og varighet er 5 måneder 
med videre opsjoner.

«Jeg er veldig fornøyd med vår organisasjons evne til å 
finne beskjeftigelse for Viking Neptun i fornybarmarkedet. 
Dette er den fjerde kontrakten Eidesvik har blitt tildelt i 
offshore vind markedet siden begynnelsen av 2016» sier CEO 
Jan Fredrik Meling.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom 
partene.

Kontakt: CEO Jan Fredrik Meling (+47 916 75 119)

 

 

 

Eidesvik sikrer kontrakt for Viking Neptun gjennom vintersesongen.

Adwen har tildelt Eidesvik en kontrakt for Viking Neptun 
for støttearbeid i markedet for offshore vind. 
Kontraktstart er midten av oktober og varighet er 5 måneder 
med videre opsjoner.

«Jeg er veldig fornøyd med vår organisasjons evne til å 
finne beskjeftigelse for Viking Neptun i fornybarmarkedet. 
Dette er den fjerde kontrakten Eidesvik har blitt tildelt i 
offshore vind markedet siden begynnelsen av 2016» sier CEO 
Jan Fredrik Meling.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom 
partene.

Kontakt: CEO Jan Fredrik Meling (+47 916 75 119)

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00