logo

Velg språk

Viking Lady til COP15

Det forventes at skipet vil vise godt igjen i bybildet da det skal ligge helt inne ved Nyhavn rett ovenfor den kjente Operaen i København. 

Viking Lady kommer til byen etter invitasjon fra OverBorgermester I Købehavn, Ritt Bjerregaard, som har gjort skipet til en del av sitt offisielle program Climate Summit for Mayors. Her vil borgermestre som er invitert fra over 60 store byer rundt i verden delta. Miljøorganisasjonen Bellona har vært en sentral tilrettelegger for å få Viking Lady til København under klima-toppmøtet.

(bildemontasje)

Eidesvik kommer sammen med partnerene i FellowSHIP i tillegg til å ha stand på Rådhusplassen fra 7 til 18 desember der en modell av Viking Lady med brenselscelle teknologien vil bli vist frem som en del av utstillingen Hopenhagen live.

Eidesvik er en sentral aktør i FellowSHIP prosjektet som siden 2003 har hatt som mål å utvikle og demostrere kraftforsyningsenheter med brenselscelle til bruk i det maritime markedet og offshoremarkedet.

I mai kom prosjektets brenselscelle, produsert av det tyske selskapet MTU Onsite Energy GmbH, til Stord. På Stord har den blitt integrert og testet med Wärtsilas teknologi. I løpet av prøvene på land har alle operasjonsmoduser og dynamisk oppførsel blitt testet og er nå  innstallert ombord Eidesvik skipet Viking Lady for maritim testing.

Prosjektet har utviklet en 320 kW kraftforsyningsenhet ved å ta utgagspunkt i ledende norsk maritim industriteknologi og nyskapende brenselcelleteknologi. Brenselcelleteknologi av denne dimensjonen har aldri før vært installert i et handelsskip. Teknologien vil i fremtiden kunne føre til økt effektivitet og store reduksjoner i utslipp til luft fra skip.

FellowSHIP prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidesvik Offshore, DNV, Wärsila og det tyske selskapet MTU Onsite Energy GmbH.

Les mer her

Les G8 artikkel her

Se film her:

 

 

Eidesvik sitt naturgass drevne miljøskip, Viking Lady, drar til toppmøtet i København for å vise frem brenselscelle teknologi.

Det forventes at skipet vil vise godt igjen i bybildet da det skal ligge helt inne ved Nyhavn rett ovenfor den kjente Operaen i København. 

Viking Lady kommer til byen etter invitasjon fra OverBorgermester I Købehavn, Ritt Bjerregaard, som har gjort skipet til en del av sitt offisielle program Climate Summit for Mayors. Her vil borgermestre som er invitert fra over 60 store byer rundt i verden delta. Miljøorganisasjonen Bellona har vært en sentral tilrettelegger for å få Viking Lady til København under klima-toppmøtet.

(bildemontasje)

Eidesvik kommer sammen med partnerene i FellowSHIP i tillegg til å ha stand på Rådhusplassen fra 7 til 18 desember der en modell av Viking Lady med brenselscelle teknologien vil bli vist frem som en del av utstillingen Hopenhagen live.

Eidesvik er en sentral aktør i FellowSHIP prosjektet som siden 2003 har hatt som mål å utvikle og demostrere kraftforsyningsenheter med brenselscelle til bruk i det maritime markedet og offshoremarkedet.

I mai kom prosjektets brenselscelle, produsert av det tyske selskapet MTU Onsite Energy GmbH, til Stord. På Stord har den blitt integrert og testet med Wärtsilas teknologi. I løpet av prøvene på land har alle operasjonsmoduser og dynamisk oppførsel blitt testet og er nå  innstallert ombord Eidesvik skipet Viking Lady for maritim testing.

Prosjektet har utviklet en 320 kW kraftforsyningsenhet ved å ta utgagspunkt i ledende norsk maritim industriteknologi og nyskapende brenselcelleteknologi. Brenselcelleteknologi av denne dimensjonen har aldri før vært installert i et handelsskip. Teknologien vil i fremtiden kunne føre til økt effektivitet og store reduksjoner i utslipp til luft fra skip.

FellowSHIP prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidesvik Offshore, DNV, Wärsila og det tyske selskapet MTU Onsite Energy GmbH.

Les mer her

Les G8 artikkel her

Se film her:

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00