logo

Velg språk

Viking Forcados situasjonen er avklart

Hendelsen regnes for å være avklart. Skipet er  i sikkerhet og kapteinen melder at mannskapet har det bra ombord. Eidesvik vil i  løpet av et døgn ta stilling til hvordan en skal forholde seg til videre arbeid.

Informasjonsansvalig i Eidesvik: Administrasjonssjef Sigbjørn Næsse - Tlf 53448020

Fra tidligere:

Eidesvik sitt skip Viking Forcados ble utenfor Nigeria i dag morges ca kl 04.15 angrepet av pirater. Skipet befant seg i nærheten av Idahoe feltet utenfor Calabar i Nigeria

Ingen av mannskapet på 52 er kommet fysisk til skade.

Det kom to eller tre hurtiggående mindre fartøyer opp på skutesiden. En del personell entret skipet, men de klarte ikke å komme seg inn i selve overbygningen på skipet som var avstengt. Piratene avfyrte skudd mot overbygningen, men forlot skipet etter en stund.

Viking Forcados er nå gått vekk fra stedet og venter på dagslys. Rederiet er i løpende kontakt med kapteinen ombord og alt blir meldt å stå bra til.

Viking Forcados jobbet med arbeid på en  undervanns rørledning da hendelsen oppstod. Området er ikke tidligere kjent for å være et risikoområde.

Mannskapet ombord har selv hatt anledning til å kontakte sine pårørende på telefon fra skipet.

Informasjonsansvalig i Eidesvik: Sigbjørn Næsse - Tlf 53448020

 

13.01.2009: Skipet er nå på vei til en posisjon 30 nautiske mil ut i havet

Hendelsen regnes for å være avklart. Skipet er  i sikkerhet og kapteinen melder at mannskapet har det bra ombord. Eidesvik vil i  løpet av et døgn ta stilling til hvordan en skal forholde seg til videre arbeid.

Informasjonsansvalig i Eidesvik: Administrasjonssjef Sigbjørn Næsse - Tlf 53448020

Fra tidligere:

Eidesvik sitt skip Viking Forcados ble utenfor Nigeria i dag morges ca kl 04.15 angrepet av pirater. Skipet befant seg i nærheten av Idahoe feltet utenfor Calabar i Nigeria

Ingen av mannskapet på 52 er kommet fysisk til skade.

Det kom to eller tre hurtiggående mindre fartøyer opp på skutesiden. En del personell entret skipet, men de klarte ikke å komme seg inn i selve overbygningen på skipet som var avstengt. Piratene avfyrte skudd mot overbygningen, men forlot skipet etter en stund.

Viking Forcados er nå gått vekk fra stedet og venter på dagslys. Rederiet er i løpende kontakt med kapteinen ombord og alt blir meldt å stå bra til.

Viking Forcados jobbet med arbeid på en  undervanns rørledning da hendelsen oppstod. Området er ikke tidligere kjent for å være et risikoområde.

Mannskapet ombord har selv hatt anledning til å kontakte sine pårørende på telefon fra skipet.

Informasjonsansvalig i Eidesvik: Sigbjørn Næsse - Tlf 53448020

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00