logo

Velg språk

Viking Athene - Ny kontraktsinngåelse


Eidesvik Offshore ASA har i gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS inngått leiekontrakt for PSV Viking Athene med Statoil ASA for en fast periode frem til 1. april 2011 med 3 månedlige opsjoner. Vilkår og betingelser i kontrakten er konfidensielle.


Eidesvik Offshore ASA har i gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS inngått leiekontrakt for PSV Viking Athene med Statoil ASA for en fast periode frem til 1. april 2011 med 3 månedlige opsjoner. Vilkår og betingelser i kontrakten er konfidensielle.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00