logo

Velg språk

Viking Athene inn på ny kontrakt med Statoil ASA

Statoil ASA erklærer samtidig 1 mnd opsjon på Viking Athene fra 1/5 til 1/6 på nåværende kontrakt.


Med denne kontrakten har Viking Athene jobbet for Statoil ASA siden levering i November 2006, kun avbrutt av en kort periode for Total Norge.

Det at Statoil nok en gang velger å gi Viking Athene ny kontrakt, viser at mannskapet ombord gjør en fantastisk innsats.

Eidesvik har inngått en kontrakt for Viking Athene med Statoil ASA for en fast periode på 3mnd fra 1/6-2011 med 3 månedlige opsjoner.

Statoil ASA erklærer samtidig 1 mnd opsjon på Viking Athene fra 1/5 til 1/6 på nåværende kontrakt.


Med denne kontrakten har Viking Athene jobbet for Statoil ASA siden levering i November 2006, kun avbrutt av en kort periode for Total Norge.

Det at Statoil nok en gang velger å gi Viking Athene ny kontrakt, viser at mannskapet ombord gjør en fantastisk innsats.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00