logo

Velg språk

Viderefører sin sterke miljøsatsing

Det skrives og snakkes mye om månelandinger  som ikke kommer. Eidesvik kom med verdens første lasteskip drevet på naturgass allerede i 2003 (Viking Energy) og utvikler også brenselscelleteknologi for drift av offshorefartøy.

Eidesvik har i dag inngått byggekontrakt på sitt fjerde gassdrevne supplyskip, og viser dermed på ny handlekraft i videreføring av sin miljøsatsing

 Kontrakt er inngått mellom Eidesvik Offshore ASA's datterselskap Eidesvik Supply AS og Kleven Maritime AS for bygging av en gassdrevet plattform supply vessel (PSV) av typen VS 489 LNG, 89 meter langt og 21 meter bred. Skipet skal leveres våren 2012. Kontraktsverdien er i underkant av  NOK 440 millioner. Eidesvik har videre opsjon på bygging av et tilsvarende skip for levering Q3 2012 til samme pris.Fartøyet  er spesialdesignet med henblikk på lavt drivstofforbruk.

“Med dette bekrefter Eidesvik nok en gang sin posisjon som det ledende rederi i bygging og drift av miljøvennlige offshorefartøy”, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Eidesvik har inngått byggekontrakt på sitt fjerde gassdrevne supplyskip, og viser dermed på ny handlekraft i videreføring av sin miljøsatsing

Det skrives og snakkes mye om månelandinger  som ikke kommer. Eidesvik kom med verdens første lasteskip drevet på naturgass allerede i 2003 (Viking Energy) og utvikler også brenselscelleteknologi for drift av offshorefartøy.

Eidesvik har i dag inngått byggekontrakt på sitt fjerde gassdrevne supplyskip, og viser dermed på ny handlekraft i videreføring av sin miljøsatsing

 Kontrakt er inngått mellom Eidesvik Offshore ASA's datterselskap Eidesvik Supply AS og Kleven Maritime AS for bygging av en gassdrevet plattform supply vessel (PSV) av typen VS 489 LNG, 89 meter langt og 21 meter bred. Skipet skal leveres våren 2012. Kontraktsverdien er i underkant av  NOK 440 millioner. Eidesvik har videre opsjon på bygging av et tilsvarende skip for levering Q3 2012 til samme pris.Fartøyet  er spesialdesignet med henblikk på lavt drivstofforbruk.

“Med dette bekrefter Eidesvik nok en gang sin posisjon som det ledende rederi i bygging og drift av miljøvennlige offshorefartøy”, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00