logo

Velg språk

Veritas Viking og Vantage

Eidesvik er tildelt to kontrakter fra CGG for de to 
seismikkskipene Vantage og Veritas Viking. Skipene vil 
bli brukt som skytebåter.

Kontraktene har en varighet på en fast periode på 180 dager 
med etterfølgende opsjoner. Kontraktene har oppstart i 
begynnelsen av januar 2017. 

Vantage og Veritas Viking har ligget i opplag siden 
henholdsvis august 2014 og november 2015.

Seismikk skip ut av opplag

Eidesvik er tildelt to kontrakter fra CGG for de to 
seismikkskipene Vantage og Veritas Viking. Skipene vil 
bli brukt som skytebåter.

Kontraktene har en varighet på en fast periode på 180 dager 
med etterfølgende opsjoner. Kontraktene har oppstart i 
begynnelsen av januar 2017. 

Vantage og Veritas Viking har ligget i opplag siden 
henholdsvis august 2014 og november 2015.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00