logo

Select language

Verdens første hybridsystem for skip

Viking Lady er ikke som alle andre offshore forsyningsskip. Det tre år gamle LNG-drevet fartøyet, som eies av Eidesvik Offshore, er det aller første handelsskipet som bruker en brenselcelle som del av energiforsyningen til framdriftssystemet. Brenselcellen, som genererer en elektrisk effekt på 330 kW, ble installert høsten 2009 og har vært i drift i mer enn 18.500 timer. Ut i fra dette er det riktig å hevde at Viking Lady allerede et av verdens mest miljøvennlige skip.

vil en gjøre tiltak for å redusere utslippene enda mer. Det blir nå innstallert batterier ombord. Skipet vil da få et hybrid system som ligner det som vi har hatt i hybridbiler i en rekke år, men de potensielle utslippsreduksjonene er høyere enn for biler. Tiden det tar før investeringen lønner seg er også kortere for skip enn den er for biler.

Les mer i Stavanger Aftenblad

Partnerne i Fellowship prosjektet er foruten Eidesvik Offshore, DNV og Wärtsilä.

De potensielle fordelene ved et hybrid energisystemet på et skip som Viking Lady er 
20 til 30 % reduksjon i drivstofforbruk og dermed også redusert utslipp gjennom en mer energieffektiv drift ved bruk av batteri, motorer og brenselscelle i et felles system.

Skipsfarten står nå ovenfor rekordhøye drivstoffpriser. En slik investering det er snakk om her vil lønne seg allerede etter to års drift.

 

Eidesvik med verdens første skip med hybrid system

Viking Lady er ikke som alle andre offshore forsyningsskip. Det tre år gamle LNG-drevet fartøyet, som eies av Eidesvik Offshore, er det aller første handelsskipet som bruker en brenselcelle som del av energiforsyningen til framdriftssystemet. Brenselcellen, som genererer en elektrisk effekt på 330 kW, ble installert høsten 2009 og har vært i drift i mer enn 18.500 timer. Ut i fra dette er det riktig å hevde at Viking Lady allerede et av verdens mest miljøvennlige skip.

vil en gjøre tiltak for å redusere utslippene enda mer. Det blir nå innstallert batterier ombord. Skipet vil da få et hybrid system som ligner det som vi har hatt i hybridbiler i en rekke år, men de potensielle utslippsreduksjonene er høyere enn for biler. Tiden det tar før investeringen lønner seg er også kortere for skip enn den er for biler.

Les mer i Stavanger Aftenblad

Partnerne i Fellowship prosjektet er foruten Eidesvik Offshore, DNV og Wärtsilä.

De potensielle fordelene ved et hybrid energisystemet på et skip som Viking Lady er 
20 til 30 % reduksjon i drivstofforbruk og dermed også redusert utslipp gjennom en mer energieffektiv drift ved bruk av batteri, motorer og brenselscelle i et felles system.

Skipsfarten står nå ovenfor rekordhøye drivstoffpriser. En slik investering det er snakk om her vil lønne seg allerede etter to års drift.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00