logo

Velg språk

Tilfredsstillende Q4 resultat i Eidesvik Offshore ASA

Resultat etter skatt for 2009 ble 1,09 milliarder kroner; sterkt påvirket av urealiserte valutagevinster på kr 768,2 mill. Dette skyldes i det vesentligste fall i dollar kurs fra kr 6,99 til kr 5,77 fra 2008 til 2009.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2009 var kr 643,0 mill mot fjorårets kr 445,4 mill. Årets EBITDA inkluderer en gevinst ved salg av skip på kr 134,9 mill. Frakteinntektene var kr 1.105,4 mill, som representerer en økning på kr 164,1 mill i forhold til fjoråret.

Resultat før skatt for 2009 var kr 938,8 mill, mot et underskudd på kr 596,3 mill året før.

”Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal var kr 112,8 mill mot kr 141,9 mill samme kvartal året før. Dette skyldes i hovedsak svakere inntjening i spotmarkedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen og for subseavirksomheten i Vest Afrika. Totale driftsinntekter var kr 246,7 mill mot kr 295,4 mill året før.

Resultatet før skatt for 4. kvartal var kr 8,3 mill mot et underskudd på kr 542,9 mill for samme periode i 2008.

Høyesterettsdommen angående rederibeskatning har medført at skattekostnaden som ble utgiftsført i 2007 er reversert i 4. Kvartal 2009 med kr 163,4 mill.

Resultat etter skatt for 2009 ble 1,09 milliarder kroner; sterkt påvirket av urealiserte valutagevinster på kr 768,2 mill. Dette skyldes i det vesentligste fall i dollar kurs fra kr 6,99 til kr 5,77 fra 2008 til 2009.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2009 var kr 643,0 mill mot fjorårets kr 445,4 mill. Årets EBITDA inkluderer en gevinst ved salg av skip på kr 134,9 mill. Frakteinntektene var kr 1.105,4 mill, som representerer en økning på kr 164,1 mill i forhold til fjoråret.

Resultat før skatt for 2009 var kr 938,8 mill, mot et underskudd på kr 596,3 mill året før.

”Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal var kr 112,8 mill mot kr 141,9 mill samme kvartal året før. Dette skyldes i hovedsak svakere inntjening i spotmarkedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen og for subseavirksomheten i Vest Afrika. Totale driftsinntekter var kr 246,7 mill mot kr 295,4 mill året før.

Resultatet før skatt for 4. kvartal var kr 8,3 mill mot et underskudd på kr 542,9 mill for samme periode i 2008.

Høyesterettsdommen angående rederibeskatning har medført at skattekostnaden som ble utgiftsført i 2007 er reversert i 4. Kvartal 2009 med kr 163,4 mill.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00