logo

Select language

Styrets godkjennelse av årsregnskap for 2009

Styret i Eidesvik Offshore ASA har godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2009. Endelig regnskap er avsluttet og er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 27. februar 2010. Styret har vedtatt å legge årsregnskapet frem for generalforsamlingen 20. mai, med forslag om ordinært utbytte tilsvarende NOK 0,50 pr aksje med antatt utbetaling 3. juni 2010.

 

AKSJEOPSJONER TIL LEDENDE ANSATTE

Styret i Eidesvik Offshore ASA har tildelt Administrerende direktør Jan Fredrik Meling og Viseadministrerende direktør Jan Lodden opsjoner på kjøp av 20.000 aksjer hver, Finansdirektør Svein Ove Enerstvedt opsjon på kjøp av 12.500 aksjer, Personal og HR-direktør Erling Lodden, Direktør for prosjekt og utvikling Vermund Hjelland og HMS & QA Direktør  Johannes Syltevik er tildelt opsjon på kjøp av 7.500 aksjer hver.

Samtlige opsjoner er gitt med en aksjekurs på NOK 37,70; som var sluttkurs ved Oslo Børs mandag 26.04.2010. Opsjonene kan tidligst utøves 26.04.2012 og senest 26.04.2015.

Etter denne tildelingen har Jan Fredrik Meling totalt 60.000 opsjoner og eier 65.000 aksjer, Jan Lodden totalt 45.000 opsjoner og sammen med nærstående eier 9.842 aksjer, Svein Ove Enerstvedt totalt 32.500 opsjoner og eier 1.242 aksjer. Erling Lodden har totalt 22.500 opsjoner. Vermund Hjelland og Johannes Syltevik har totalt 22.500 opsjoner hver og eier 1.000 aksjer hver.

 

 

Styret i Eidesvik Offshore ASA har godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2009. Endelig regnskap er avsluttet og er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 27. februar 2010. Styret har vedtatt å legge årsregnskapet frem for generalforsamlingen 20. mai, med forslag om ordinært utbytte tilsvarende NOK 0,50 pr aksje med antatt utbetaling 3. juni 2010.

 

AKSJEOPSJONER TIL LEDENDE ANSATTE

Styret i Eidesvik Offshore ASA har tildelt Administrerende direktør Jan Fredrik Meling og Viseadministrerende direktør Jan Lodden opsjoner på kjøp av 20.000 aksjer hver, Finansdirektør Svein Ove Enerstvedt opsjon på kjøp av 12.500 aksjer, Personal og HR-direktør Erling Lodden, Direktør for prosjekt og utvikling Vermund Hjelland og HMS & QA Direktør  Johannes Syltevik er tildelt opsjon på kjøp av 7.500 aksjer hver.

Samtlige opsjoner er gitt med en aksjekurs på NOK 37,70; som var sluttkurs ved Oslo Børs mandag 26.04.2010. Opsjonene kan tidligst utøves 26.04.2012 og senest 26.04.2015.

Etter denne tildelingen har Jan Fredrik Meling totalt 60.000 opsjoner og eier 65.000 aksjer, Jan Lodden totalt 45.000 opsjoner og sammen med nærstående eier 9.842 aksjer, Svein Ove Enerstvedt totalt 32.500 opsjoner og eier 1.242 aksjer. Erling Lodden har totalt 22.500 opsjoner. Vermund Hjelland og Johannes Syltevik har totalt 22.500 opsjoner hver og eier 1.000 aksjer hver.

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00