logo

Velg språk

STØ KURS FOR EIDESVIK OFFSHORE

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele 2012 ble MNOK 558,9 mot fjorårets MNOK 465,7.
Driftsinntektene for 2012 ble MNOK 980,5 mot fjorårets MNOK 999,6. For hele 2012 ble Resultatet MNOK 282,2 sammenlignet med MNOK 70,4 2011.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 4. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip. Vi har i løpet av kvartalet inngått en ny langsiktig kontrakt med Subsea 7 for subsea skipet «Subsea Viking». Videre har vi sikret en
forlengelse med Statoil for forsyningsskipet «Viking Energy». Forsyningsskipene «Viking Athene» og «Viking Lady» vil ha oppstart på inngåtte kontrakter med Leiv Eriksson konsortiet i begynnelsen av april, så vi forventer høy utnyttelse på flåten fra 2 kvartal og ut året", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2013 et utbytte på kr 1 pr aksje.
 

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal 2012 ble MNOK 121,9 mot fjorårets MNOK 125,4. Driftsinntektene ble MNOK 223,7 mot MNOK 244,3 for samme periode i 2011. Resultatet for 4. kvartal 2012 ble MNOK 38,5 mot MNOK -5,1 for samme periode i 2011.

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele 2012 ble MNOK 558,9 mot fjorårets MNOK 465,7.
Driftsinntektene for 2012 ble MNOK 980,5 mot fjorårets MNOK 999,6. For hele 2012 ble Resultatet MNOK 282,2 sammenlignet med MNOK 70,4 2011.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 4. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip. Vi har i løpet av kvartalet inngått en ny langsiktig kontrakt med Subsea 7 for subsea skipet «Subsea Viking». Videre har vi sikret en
forlengelse med Statoil for forsyningsskipet «Viking Energy». Forsyningsskipene «Viking Athene» og «Viking Lady» vil ha oppstart på inngåtte kontrakter med Leiv Eriksson konsortiet i begynnelsen av april, så vi forventer høy utnyttelse på flåten fra 2 kvartal og ut året", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2013 et utbytte på kr 1 pr aksje.
 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00