logo

Velg språk

Stø kurs for Eidesvik Offshore

Driftsinntektene ble kr 237,9 mill mot kr 223,7 mill for samme periode i 2012.

Resultatet for 4. kvartal 2013 ble kr 31,8 mill mot kr 38,5 mill for samme periode i 2012.
Driftsresultat (EBIT) for hele 2013 ble kr 309,9 mill mot fjorårets kr 292,3 mill.
Dette inkluderer inntektsførte gevinster ved salg av skip på kr 50,5 mill i 2013 og kr 78,2 mill i 2012. Driftsinntektene for 2013 ble kr 993,7 mill mot fjorårets kr 980,5 mill. For hele 2013 ble Resultatet kr 140,9 mill sammenlignet med kr 282,2 mill i 2012.

Selskapets regnskapsmessige resultat både i kvartalet og i året som helhet er preget av betydelige urealiserte valutatap på lån og derivater i USD.
Totalt for året er det resultatført et urealisert valutatap på kr 104,6 mens det i 2012 ble regnskapsført urealiserte gevinster på kr 49,9 mill.

Som følge av svakt spotmarked i Nordsjøen så ble Viking Nereus lagt i opplag i 4. kvartal. Skipet forventes å bli satt i drift igjen i løpet av 1.
kvartal 2014.

«Eidesvik har i 1. kvartal 2014 inngått en langsiktig avtale med Lundin Norway AS for forsyningsskipet Viking Queen. Vi er meget tilfreds med å få nok en kontrakt med Lundin Norway AS, et selskap som er inne i en spennende utviklingsfase, for Eidesvik som er pionerer på LNG drift for offshore fartøyer er det videre gledelig at Lundin tar nok et LNG fartøy inn i sin portefølje»; uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2014 et utbytte på kr 1 pr aksje.

 

 

Driftsresultat (EBIT) for 4. kvartal 2013 ble kr 81,0 mill mot fjorårets kr 44,0 mill.

Driftsinntektene ble kr 237,9 mill mot kr 223,7 mill for samme periode i 2012.

Resultatet for 4. kvartal 2013 ble kr 31,8 mill mot kr 38,5 mill for samme periode i 2012.
Driftsresultat (EBIT) for hele 2013 ble kr 309,9 mill mot fjorårets kr 292,3 mill.
Dette inkluderer inntektsførte gevinster ved salg av skip på kr 50,5 mill i 2013 og kr 78,2 mill i 2012. Driftsinntektene for 2013 ble kr 993,7 mill mot fjorårets kr 980,5 mill. For hele 2013 ble Resultatet kr 140,9 mill sammenlignet med kr 282,2 mill i 2012.

Selskapets regnskapsmessige resultat både i kvartalet og i året som helhet er preget av betydelige urealiserte valutatap på lån og derivater i USD.
Totalt for året er det resultatført et urealisert valutatap på kr 104,6 mens det i 2012 ble regnskapsført urealiserte gevinster på kr 49,9 mill.

Som følge av svakt spotmarked i Nordsjøen så ble Viking Nereus lagt i opplag i 4. kvartal. Skipet forventes å bli satt i drift igjen i løpet av 1.
kvartal 2014.

«Eidesvik har i 1. kvartal 2014 inngått en langsiktig avtale med Lundin Norway AS for forsyningsskipet Viking Queen. Vi er meget tilfreds med å få nok en kontrakt med Lundin Norway AS, et selskap som er inne i en spennende utviklingsfase, for Eidesvik som er pionerer på LNG drift for offshore fartøyer er det videre gledelig at Lundin tar nok et LNG fartøy inn i sin portefølje»; uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2014 et utbytte på kr 1 pr aksje.

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00