logo

Select language

Stø kurs for Eidesvik

Fraktinntektene for 2. kvartal 2013 ble kr 245,8 mill mot kr 237,3 mill for samme periode i 2012. Driftsresultatet ble kr 67,4 mill mot fjorårets kr 61,0 mill når en ekskluderer gevinster på 78,2 mill i 2. kvartal i fjor. Resultatet for 2. kvartal 2013 ble kr 31,5 mill mot kr 49,8 mill for samme periode i 2012 inkludert gevinster.

Fraktinntektene for 1. halvår ble kr 460,9 mill mot kr 458,6 i samme periode forrige år. Driftsresultatet i 1. halvår ble kr 101,7 mill mot kr 107,3 forrige år når salgsgevinster er ekskludert. Resultatet ble kr -1,5 mill sammenlignet med kr 144,4 mill i 1. halvår 2012 inkludert gevinster.

"Vi er fornøyd med at Driftsresultatet i kvartalet er forbedret i forhold til forrige når vi holder gevinster ved salg av skip utenfor. Resultatet i 1. halvår er sterkt preget av urealiserte verdiendringer i form av et netto tap på derivater og lån som utgjorde kr -84,5 mill mot en gevinst på kr 8,0 mill i fjor.

Det er hyggelig å konstatere at Statoil har benyttet seg av sin opsjon til å forlenge befraktningsavtalen for «Viking Queen» med ytterligere ett år. Eidesvik har hatt et langt og godt samarbeid med Statoil, og har nå 4 forsyningsskip og et subsea skip som jobber for Statoil. Vi er stolt over at Statoil igjen viser oss en slik tillit", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Viking Queen

Driftsresultatet i 2. kvartal er forbedret i forhold til forrige kvartal

Fraktinntektene for 2. kvartal 2013 ble kr 245,8 mill mot kr 237,3 mill for samme periode i 2012. Driftsresultatet ble kr 67,4 mill mot fjorårets kr 61,0 mill når en ekskluderer gevinster på 78,2 mill i 2. kvartal i fjor. Resultatet for 2. kvartal 2013 ble kr 31,5 mill mot kr 49,8 mill for samme periode i 2012 inkludert gevinster.

Fraktinntektene for 1. halvår ble kr 460,9 mill mot kr 458,6 i samme periode forrige år. Driftsresultatet i 1. halvår ble kr 101,7 mill mot kr 107,3 forrige år når salgsgevinster er ekskludert. Resultatet ble kr -1,5 mill sammenlignet med kr 144,4 mill i 1. halvår 2012 inkludert gevinster.

"Vi er fornøyd med at Driftsresultatet i kvartalet er forbedret i forhold til forrige når vi holder gevinster ved salg av skip utenfor. Resultatet i 1. halvår er sterkt preget av urealiserte verdiendringer i form av et netto tap på derivater og lån som utgjorde kr -84,5 mill mot en gevinst på kr 8,0 mill i fjor.

Det er hyggelig å konstatere at Statoil har benyttet seg av sin opsjon til å forlenge befraktningsavtalen for «Viking Queen» med ytterligere ett år. Eidesvik har hatt et langt og godt samarbeid med Statoil, og har nå 4 forsyningsskip og et subsea skip som jobber for Statoil. Vi er stolt over at Statoil igjen viser oss en slik tillit", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Viking Queen

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00