logo

Velg språk

Sterkt driftsresultat fra Eidesvik

Både driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) og driftsresultat (EBIT)viser god fremgang i forhold til forrige år.

Driftsinntektene for 3. kvartal var kr 233,1 mill. mot kr 186,1 mill i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger
(EBITDA) i kvartalet var kr. 112,7 mill mot fjorårets kr 87,6 mill.

Driftsinntektene for årets første ni måneder i Eidesvik Offshore ASA var kr 669,8 mill. mot kr 550,2 mill. samme periode i fjor (inkl salgsgevinst på kr 29 mill. i 2007).

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for årets første ni måneder er på kr 303,5 mill mot kr 217,6 mill. samme periode i fjor. (eksl. salgsgevinst i 2007)

Vi er meget tilfreds med resultatet av driften etter at 3 leverte nybygg samt 1 ombygget skip er kommet i drift”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 3. kvartal er på kr -156,2 mill mot kr 89,4 mill kr samme periode i fjor. I det vesentligste skyldes dette urealisert valutatap på lån i USD. Den totale virkningen av styrkingen av USD er imidlertid meget positiv for konsernet, og vil gi bedret inntjening også etter at renter og avdrag på lån i USD er betalt.

Les 3Q rapporten her: (pdf)

Både driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) og driftsresultat (EBIT)viser god fremgang i forhold til forrige år.

Driftsinntektene for 3. kvartal var kr 233,1 mill. mot kr 186,1 mill i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger
(EBITDA) i kvartalet var kr. 112,7 mill mot fjorårets kr 87,6 mill.

Driftsinntektene for årets første ni måneder i Eidesvik Offshore ASA var kr 669,8 mill. mot kr 550,2 mill. samme periode i fjor (inkl salgsgevinst på kr 29 mill. i 2007).

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for årets første ni måneder er på kr 303,5 mill mot kr 217,6 mill. samme periode i fjor. (eksl. salgsgevinst i 2007)

Vi er meget tilfreds med resultatet av driften etter at 3 leverte nybygg samt 1 ombygget skip er kommet i drift”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 3. kvartal er på kr -156,2 mill mot kr 89,4 mill kr samme periode i fjor. I det vesentligste skyldes dette urealisert valutatap på lån i USD. Den totale virkningen av styrkingen av USD er imidlertid meget positiv for konsernet, og vil gi bedret inntjening også etter at renter og avdrag på lån i USD er betalt.

Les 3Q rapporten her: (pdf)

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00