logo

Velg språk

Status Eidesvik

«Viking Dynamic» og «Viking Princess» skal mest sannsynlig over i britisk sektor, noe som betyr at fleirtalet av mannskapet blir erstattet av utanlandsk personell. 70–80 av mannskapet på disse skipene vil bli sagt opp.

«Viking Fighter», «Viking Dynamic» og «Viking Princess» har vært studieplassen for 10 lærlinger, disse går ennå en uviss fremtid i møte, men Eidesvik vil prøve å omplassere lærlingene på andre skip.

På bakgrunn av dagens marked og den utviklingen vi regner med å se framover vil det også bli aktuelt å kutte i landorganisasjonen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Eidesvik hadde langtidskontrakt med Statoil for «Viking Fighter» frem til i fjor høst, men da Statoil ikke lenger hadde faste oppdrag til skipet ble Viking Fighter plassert til spotmarkedet. Den siste perioden har «Viking Fighter» hatt inntekter for om lag 25.000 kroner per dag. Men med daglege driftskostnader på over 70.000 kroner ser ikke eierne annen mulighet en å legge skipet i opplag. Det er NorSea Group som eier fartøyet, Eidesvik står for teknisk drift av og mannskap til «Viking Fighter».

«Viking Dynamic» og «Viking Princess» skal mest sannsynlig over i britisk sektor, noe som betyr at fleirtalet av mannskapet blir erstattet av utanlandsk personell. 70–80 av mannskapet på disse skipene vil bli sagt opp.

«Viking Fighter», «Viking Dynamic» og «Viking Princess» har vært studieplassen for 10 lærlinger, disse går ennå en uviss fremtid i møte, men Eidesvik vil prøve å omplassere lærlingene på andre skip.

På bakgrunn av dagens marked og den utviklingen vi regner med å se framover vil det også bli aktuelt å kutte i landorganisasjonen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00