logo

Velg språk

Statsbudsjettet: Hovedlinjene i maritim politikk ligger fast

-Disse skjerpelsene gjør vondt verre når vi er i en situasjon som allerede preges av stor uro og uforutsigbarhet som følge av den internasjonale finanskrisen. Myndighetenes fremste oppgave nå burde være å redusere belastningen og sikre verdiskaping og arbeidsplasser i norske bedrifter, sier Henriksen.

Norge er ett av få land som fortsatt har formuesskatt. Arveavgiften og formuesskatten rammer kapitaltilgangen til mange norske rederier.

Formuesskatten skaper ulike rammevilkår og medfører at det blir billigere å eie norske bedrifter fra utlandet enn fra Norge. Rederiforbundet ønsker en politikk som stimulerer til sterke private næringsmiljøer over hele landet.

- Dersom regjeringen ønsker å drive en aktiv næringspolitikk og styrke det nasjonale eierskapet, slik den har uttrykt tidligere, må formuesskatten på arbeidende kapital og arveavgiften fjernes i sin helhet, sier Sturla Henriksen.

 Rederiforbundet er også tilfreds med at GIEKs garantiramme foreslås økt fra 50 til 60 milliarder kroner. Finanskrisen har redusert bankenes utlånskapasitet, og rammeøkningen er helt nødvendig for at GIEK skal kunne fortsette å bidra til eksport av varer og tjenester.

Regjeringen bevilger 200 millioner kroner til seismikkundersøkelser, noe som er 60 millioner mer enn i 2008. Samtidig bevilger de 51,5 millioner kroner til MAREANO, noe som er en økning på 18,9 millioner kroner av nivået fra 2008.

Rederiforbundet er også fornøyd med regjeringens økte satsing på nordområdene, en satsing som er av stor strategisk betydning for Norge.

Les mer på rederi.no

Tryggere skipstrafikk i nordområdene, sier Handels og Næringsminister Sylvia Brustad

– Infrastruktur i verdensrommet er et viktig verktøy i forvaltningen av nordområdene. Tøft klima, store avstander, sårbart miljø og økt aktivitet stiller nye krav til overvåking. Satellitter spiller en stadig viktigere rolle for å skaffe pålitelig og oppdatert informasjon, sier Brustad.

Regjeringen foreslår derfor å sette av 12,5 millioner kroner i statsbudsjettet for å forsere arbeidet med en norsk satellitt for automatisk identifisering av skip i hele havområdet rundt Svalbard og langs kysten av fastlands-Norge. AIS via satellitt (Automatic Identification System) skal gi sikrere trafikkovervåking, virke mot miljøkriminalitet og gi raskere og bedre reaksjonsevne ved ulykker.

Les mer på regjeringen.no

Hovedlinjene i den maritime politikken ligger fast i budsjettforslaget for 2009. Det er bra. Samtidig er vi sterkt bekymret for konsekvensene av at regjeringen nå ytterligere øker skattebelastningen for næringslivet og private eiere, sier adm. direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

-Disse skjerpelsene gjør vondt verre når vi er i en situasjon som allerede preges av stor uro og uforutsigbarhet som følge av den internasjonale finanskrisen. Myndighetenes fremste oppgave nå burde være å redusere belastningen og sikre verdiskaping og arbeidsplasser i norske bedrifter, sier Henriksen.

Norge er ett av få land som fortsatt har formuesskatt. Arveavgiften og formuesskatten rammer kapitaltilgangen til mange norske rederier.

Formuesskatten skaper ulike rammevilkår og medfører at det blir billigere å eie norske bedrifter fra utlandet enn fra Norge. Rederiforbundet ønsker en politikk som stimulerer til sterke private næringsmiljøer over hele landet.

- Dersom regjeringen ønsker å drive en aktiv næringspolitikk og styrke det nasjonale eierskapet, slik den har uttrykt tidligere, må formuesskatten på arbeidende kapital og arveavgiften fjernes i sin helhet, sier Sturla Henriksen.

 Rederiforbundet er også tilfreds med at GIEKs garantiramme foreslås økt fra 50 til 60 milliarder kroner. Finanskrisen har redusert bankenes utlånskapasitet, og rammeøkningen er helt nødvendig for at GIEK skal kunne fortsette å bidra til eksport av varer og tjenester.

Regjeringen bevilger 200 millioner kroner til seismikkundersøkelser, noe som er 60 millioner mer enn i 2008. Samtidig bevilger de 51,5 millioner kroner til MAREANO, noe som er en økning på 18,9 millioner kroner av nivået fra 2008.

Rederiforbundet er også fornøyd med regjeringens økte satsing på nordområdene, en satsing som er av stor strategisk betydning for Norge.

Les mer på rederi.no

Tryggere skipstrafikk i nordområdene, sier Handels og Næringsminister Sylvia Brustad

– Infrastruktur i verdensrommet er et viktig verktøy i forvaltningen av nordområdene. Tøft klima, store avstander, sårbart miljø og økt aktivitet stiller nye krav til overvåking. Satellitter spiller en stadig viktigere rolle for å skaffe pålitelig og oppdatert informasjon, sier Brustad.

Regjeringen foreslår derfor å sette av 12,5 millioner kroner i statsbudsjettet for å forsere arbeidet med en norsk satellitt for automatisk identifisering av skip i hele havområdet rundt Svalbard og langs kysten av fastlands-Norge. AIS via satellitt (Automatic Identification System) skal gi sikrere trafikkovervåking, virke mot miljøkriminalitet og gi raskere og bedre reaksjonsevne ved ulykker.

Les mer på regjeringen.no

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00