logo

Velg språk

Statoil forlenger kontrakter

Statoil ASA har ovenfor Eidesvik Offshore ASA’s datterselskap Eidesvik Shipping AS, erklært  opsjon på forlengelse av tidscerteparti  på det miljøvennlige naturgassdrevne  skipet Viking Queen med et år gjeldende fra primo november 2011. Etter dette har Statoil ASA ytterligere to årlige opsjoner som kan erklæres på denne kontrakten.

 Statoil ASA har også erklært en forlengelse av tidscertepartiet på  PSV Viking Athene med 1 måned.

 

Bilde tatt av Viking Athene fra Viking Queen

Statoil forlenger kontraktene på Viking Queen og Viking Athene

Statoil ASA har ovenfor Eidesvik Offshore ASA’s datterselskap Eidesvik Shipping AS, erklært  opsjon på forlengelse av tidscerteparti  på det miljøvennlige naturgassdrevne  skipet Viking Queen med et år gjeldende fra primo november 2011. Etter dette har Statoil ASA ytterligere to årlige opsjoner som kan erklæres på denne kontrakten.

 Statoil ASA har også erklært en forlengelse av tidscertepartiet på  PSV Viking Athene med 1 måned.

 

Bilde tatt av Viking Athene fra Viking Queen

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00