logo

Select language

Statoil forlenger kontrakt for Viking Queen

Statoil har overfor Eidesvik Offshore erklært opsjon på forlengelse av tidscerteparti på det miljøvennlige naturgassdrevne skipet Viking Queen med et år gjeldende fra primo november 2013. Dette er den siste opsjonen på denne kontrakten som ble inngått i 2006.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00