logo

Select language

Stabilt fra Eidesvik Offshore

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2012 var kr 198,9 mill mot fjorårets kr 114,7 mill. I årets resultat inngår en gevinst ved salg av skip på kr 78,2 mill. Fraktinntektene var kr 237,2 mill mot kr 252,0 mill for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var kr 313,8 mill mot fjorårets kr 222,5 mill. Fraktinntektene i perioden var kr 458,6 mill mot fjorårets kr 501,0 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA, er påvirket av en gevinst etter salg av to forsyningsskip i 2. kvartal. Forøvrig leverer vi bedre resultat for drift av skip i forhold til fjoråret både i kvartalet og for 1. halvår. Dette viser at skipsoperasjonene stadig blir drevet mer effektivt.

I løpet av 2. kvartal har vi kontrahert et nytt stort konstruksjonsskip med levering i 2014. Kontraheringen er den største enkeltsatsingen i rederiets historie, men vi er trygge på at skipet vil få en kontrakt som vil gi god inntjening i mange år framover.

Vi har i løpet av kvartalet inngått flere langsiktige kontrakter for våre forsyningsskip med oppstart i løpet av høsten. Det betyr at vi i øyeblikket kun har ett forsyningsskip som ikke er sikret kontrakt kommende vinter. Slik dette markedet har utviklet seg så er vi meget godt fornøyd med at vi allerede har sikret beskjeftigelse til gode rater for disse skipene gjennom kommende vinter", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 2. kvartal var kr 49,7 mill mot kr 38,5 mill for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet etter skatt kr 144,4 mill sammenlignet med kr 170,6 i 2012.

Urealiserte tap på valuta og derivater var i 2. kvartal i år kr -68,3 mill mot en urealisert gevinst på disse postene på kr 10,3 mill i 2011. Tilsvarende hadde vi i 1 halvår 2012 urealiserte gevinster på kr 8,0 mill mot gevinster på kr 44,7 mill i 1. halvår forrige år.

 

 

 

 

Leverer bedre resultat for drift av skip i forhold til fjoråret både i kvartalet og for 1. halvår.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2012 var kr 198,9 mill mot fjorårets kr 114,7 mill. I årets resultat inngår en gevinst ved salg av skip på kr 78,2 mill. Fraktinntektene var kr 237,2 mill mot kr 252,0 mill for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var kr 313,8 mill mot fjorårets kr 222,5 mill. Fraktinntektene i perioden var kr 458,6 mill mot fjorårets kr 501,0 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA, er påvirket av en gevinst etter salg av to forsyningsskip i 2. kvartal. Forøvrig leverer vi bedre resultat for drift av skip i forhold til fjoråret både i kvartalet og for 1. halvår. Dette viser at skipsoperasjonene stadig blir drevet mer effektivt.

I løpet av 2. kvartal har vi kontrahert et nytt stort konstruksjonsskip med levering i 2014. Kontraheringen er den største enkeltsatsingen i rederiets historie, men vi er trygge på at skipet vil få en kontrakt som vil gi god inntjening i mange år framover.

Vi har i løpet av kvartalet inngått flere langsiktige kontrakter for våre forsyningsskip med oppstart i løpet av høsten. Det betyr at vi i øyeblikket kun har ett forsyningsskip som ikke er sikret kontrakt kommende vinter. Slik dette markedet har utviklet seg så er vi meget godt fornøyd med at vi allerede har sikret beskjeftigelse til gode rater for disse skipene gjennom kommende vinter", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 2. kvartal var kr 49,7 mill mot kr 38,5 mill for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet etter skatt kr 144,4 mill sammenlignet med kr 170,6 i 2012.

Urealiserte tap på valuta og derivater var i 2. kvartal i år kr -68,3 mill mot en urealisert gevinst på disse postene på kr 10,3 mill i 2011. Tilsvarende hadde vi i 1 halvår 2012 urealiserte gevinster på kr 8,0 mill mot gevinster på kr 44,7 mill i 1. halvår forrige år.

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00