logo

Velg språk

Stabilt for Eidesvik i 2 kvartal

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2011 var MNOK 114,7 mot fjorårets MNOK 137,6.Driftsinntektene var MNOK 252,0 mot MNOK 271,8 for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 222,5 mot fjorårets MNOK 268,6. Driftsinntektene i perioden var MNOK 499,5 mot fjorårets MNOK 538,7.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA, er påvirket av en svakere USD dette året sammenlignet med 2010. EBITDA er også påvikret av at seismikkskipet Geo Searcher ligger i opplag.

Vi er veldig fornøyde med de nye kontraktene med Statoil for skipene Viking Lady og Viking Avant som ble inngått i 2. kvartal. Disse kontraktene styrker ytterligere vår inntektsutvikling fremover", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 38,5 mot MNOK -202,1 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 171,2 sammenlignet med MNOK -249,2 i 2010.

Forbedringen i resultat før skatt er positivt påvirket av urealisert valuta gevinst på gjeld som følge av den svakere USD.

Les den fullstendige rapporten fra 2. kvartal 2011 her: 

Eidesvik Offshore ASA presenterte i dag resultatene fra 2. kvartal 2011.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2011 var MNOK 114,7 mot fjorårets MNOK 137,6.Driftsinntektene var MNOK 252,0 mot MNOK 271,8 for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 222,5 mot fjorårets MNOK 268,6. Driftsinntektene i perioden var MNOK 499,5 mot fjorårets MNOK 538,7.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA, er påvirket av en svakere USD dette året sammenlignet med 2010. EBITDA er også påvikret av at seismikkskipet Geo Searcher ligger i opplag.

Vi er veldig fornøyde med de nye kontraktene med Statoil for skipene Viking Lady og Viking Avant som ble inngått i 2. kvartal. Disse kontraktene styrker ytterligere vår inntektsutvikling fremover", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 38,5 mot MNOK -202,1 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 171,2 sammenlignet med MNOK -249,2 i 2010.

Forbedringen i resultat før skatt er positivt påvirket av urealisert valuta gevinst på gjeld som følge av den svakere USD.

Les den fullstendige rapporten fra 2. kvartal 2011 her: 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00