logo

Velg språk

Stabile Resultater fra Eidesvik

Driftsinntektene for 1. halvår ble kr 466,2 mill mot kr 456,1 i samme periode forrige år.
Driftsresultatet før avskrivninger i 1. halvår ble kr 212,6 mill mot kr 226,2 mill forrige år.
Totalresultatet ble kr 33,8 mill sammenlignet med kr 18,2 mill i 1. halvår 2013.

"Vi er fornøyd med at Driftsresultatet i kvartalet er tilbake til normalt nivå etter et svakt
første kvartal dette året. Resultatet i kvartalet er sterkt preget av urealiserte valuta tap på
derivater og lån som utgjorde kr -41,3 mill".


 

Driftsinntektene for 2. kvartal 2014 ble kr 245,7 mill mot kr 242,9 mill for samme periode i 2013. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble kr 124,0 mill mot fjorårets kr 124,6 mill. Totalresultatet for 2. kvartal 2014 ble kr 5,8 mill mot kr 39,7 mill for samme periode i 2013.

Driftsinntektene for 1. halvår ble kr 466,2 mill mot kr 456,1 i samme periode forrige år.
Driftsresultatet før avskrivninger i 1. halvår ble kr 212,6 mill mot kr 226,2 mill forrige år.
Totalresultatet ble kr 33,8 mill sammenlignet med kr 18,2 mill i 1. halvår 2013.

"Vi er fornøyd med at Driftsresultatet i kvartalet er tilbake til normalt nivå etter et svakt
første kvartal dette året. Resultatet i kvartalet er sterkt preget av urealiserte valuta tap på
derivater og lån som utgjorde kr -41,3 mill".


 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00