logo

Velg språk

STABILE RESULTATER FRA EIDESVIK

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var kr 437,0 mill mot fjorårets kr 340,3 mill. I årets inntekt inngår en gevinst ved salg av skip på kr 78,2 mill. Fraktinntektene i perioden var kr 680,5 mill mot fjorårets kr 757,7 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 3. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip gjennom hele perioden. Selskapet valgte derfor på et tidspunkt å legge et forsyningsskip i opplag. Dette skipet er i løpet av 4. kvartal tilbake i markedet, og vi har i øyeblikket tilfredsstillende beskjeftigelse for alle våre forsyningsskip

Vi har i løpet av kvartalet inngått en ny langsiktig kontrakt med Subsea 7 for subsea skipet «Subsea Viking». Skipet er dermed sikret beskjeftigelse i 5 år til en meget god rate. Denne kontrakten bekrefter vårt syn på subseamarkedet som lå til grunn da vi i sommer kontraherte et stort subsea skip for levering i 2014" sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 3. kvartal var kr 99,3 mill mot et underskudd på kr -95,1 mill for samme periode i fjor. For årets 9 første måneder var resultatet etter skatt kr 243,7 sammenlignet med kr 75,6 i 2011.

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3.kvartal 2012 var kr 123,2 mill mot fjorårets kr 117,8 mill. Fraktinntektene var kr 220,9 mill mot kr 255,7 mill for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var kr 437,0 mill mot fjorårets kr 340,3 mill. I årets inntekt inngår en gevinst ved salg av skip på kr 78,2 mill. Fraktinntektene i perioden var kr 680,5 mill mot fjorårets kr 757,7 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 3. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip gjennom hele perioden. Selskapet valgte derfor på et tidspunkt å legge et forsyningsskip i opplag. Dette skipet er i løpet av 4. kvartal tilbake i markedet, og vi har i øyeblikket tilfredsstillende beskjeftigelse for alle våre forsyningsskip

Vi har i løpet av kvartalet inngått en ny langsiktig kontrakt med Subsea 7 for subsea skipet «Subsea Viking». Skipet er dermed sikret beskjeftigelse i 5 år til en meget god rate. Denne kontrakten bekrefter vårt syn på subseamarkedet som lå til grunn da vi i sommer kontraherte et stort subsea skip for levering i 2014" sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet etter skatt for 3. kvartal var kr 99,3 mill mot et underskudd på kr -95,1 mill for samme periode i fjor. For årets 9 første måneder var resultatet etter skatt kr 243,7 sammenlignet med kr 75,6 i 2011.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00