logo

Velg språk

Stabil drift i Eidesvik Offshore ASA

”Nedgangen i EBITDA skyldes delvis lavere kurs på USD samt uventet lange verkstedsopphold for 2 av våre skip, blant annet som følge av verkstedstreik. Utover dette har driften vært som forventet”, 

Eidesvik Offshore 1 kvartalsrapport 2011

Frakteinntektene var kr 247,5 mill som en nedgang fra kr 266,8 mill i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var kr 107,8 mill mot fjorårets kr 131,0 mill.

”Nedgangen i EBITDA skyldes delvis lavere kurs på USD samt uventet lange verkstedsopphold for 2 av våre skip, blant annet som følge av verkstedstreik. Utover dette har driften vært som forventet”, 

Eidesvik Offshore 1 kvartalsrapport 2011

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00