logo

Velg språk

Solide resultater fra drift

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2010 var MNOK 137,6 mot fjorårets MNOK 128,7.Driftsinntektene var MNOK 271,8 mot MNOK 275,4 for samme periode i fjor.


Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 268,6 mot fjorårets MNOK 412,8(inkluder salgsgevinst på MNOK 134,9. Frakteinntektene i perioden var MNOK 540,3 mot fjorårets MNOK 568,7.

"Det gode driftsresultatet viser at Eidesvik sin satsing på lange kontrakter og kundeforhold gir gode resultater også i et volatilt marked", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK -202,1 mot MNOK 202,8 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK -249,2 sammenlignet med MNOK 585,4 i 2009.

Resultatet for 1. halvår er preget av store urealiserte valutatap (MNOK 350,5)som følge av styrket USD mot NOK.

 

 

 

Resultatene fra 2. kvartal og samlet fra første halvår viser gode resultater fra drift

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2010 var MNOK 137,6 mot fjorårets MNOK 128,7.Driftsinntektene var MNOK 271,8 mot MNOK 275,4 for samme periode i fjor.


Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 268,6 mot fjorårets MNOK 412,8(inkluder salgsgevinst på MNOK 134,9. Frakteinntektene i perioden var MNOK 540,3 mot fjorårets MNOK 568,7.

"Det gode driftsresultatet viser at Eidesvik sin satsing på lange kontrakter og kundeforhold gir gode resultater også i et volatilt marked", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK -202,1 mot MNOK 202,8 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK -249,2 sammenlignet med MNOK 585,4 i 2009.

Resultatet for 1. halvår er preget av store urealiserte valutatap (MNOK 350,5)som følge av styrket USD mot NOK.

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00