logo

Velg språk

Solid driftsår

Trykk på bilde for å se nettutgaven av årsrapporten 2008:

Trykk på bilde for å se nettutgaven av årsrapporten 2008:

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00