logo

Velg språk

Solid drift fra Eidesvik

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var kr 360,1 mot fjorårets kr 416,1 som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill. De totale fraktinntektene i 9 måneders perioden var kr 725,2 mill mot fjorårets kr 710,8 mill.

"Vi har lagt bak oss et solid kvartal, hvor vi nok en gang har levert god drift. Alle skip har hatt en meget god drift som har resultert i 100 % utnyttelse. Vi er godt fornøyd med at vi har en god kontraktsdekning for 2015. De fleste av våre skip er sikret gode kontrakter gjennom en vinter som vi forventer kan bli utfordrende for rederier som har spot tonnasje", sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Resultat for 3. kvartal var negativt med kr -8,5 mill mot et positivt resultat på kr 110,5 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill for samme periode i fjor. I årets 3. kvartal har selskapet kostnadsført urealiserte tap på valutaposter og derivater på kr -67,9 mill, mens en i samme periode forrige år inntektsførte urealiserte gevinster på disse postene på kr 10,0 mill.

Per 30. september 2014 var resultat før skatt kr 22,3 mill sammenlignet med kr 109,0 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill forrige år.

 

 

Eidesvik Offshore ASA's driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2014 var kr 147,6 mill mot fjorårets kr 189,9 mill. I fjorårets resultat inngår en gevinst på kr 50,5 mill etter salg av skipet Viking Forcados. Fraktinntektene var kr 259,1 mill mot kr 249,9 mill for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var kr 360,1 mot fjorårets kr 416,1 som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill. De totale fraktinntektene i 9 måneders perioden var kr 725,2 mill mot fjorårets kr 710,8 mill.

"Vi har lagt bak oss et solid kvartal, hvor vi nok en gang har levert god drift. Alle skip har hatt en meget god drift som har resultert i 100 % utnyttelse. Vi er godt fornøyd med at vi har en god kontraktsdekning for 2015. De fleste av våre skip er sikret gode kontrakter gjennom en vinter som vi forventer kan bli utfordrende for rederier som har spot tonnasje", sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Resultat for 3. kvartal var negativt med kr -8,5 mill mot et positivt resultat på kr 110,5 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill for samme periode i fjor. I årets 3. kvartal har selskapet kostnadsført urealiserte tap på valutaposter og derivater på kr -67,9 mill, mens en i samme periode forrige år inntektsførte urealiserte gevinster på disse postene på kr 10,0 mill.

Per 30. september 2014 var resultat før skatt kr 22,3 mill sammenlignet med kr 109,0 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill forrige år.

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00