logo

Velg språk

Solid 3. kvartal for Eidesvik

”Vi har lagt bak oss et solid kvartal, hvor vi nok en gang har levert god drift. Vi er spesielt godt fornøyd med at vi har en meget god kontraktsdekning i 2012. Våre skip er sikret gode kontrakter gjennom en vinter som vi forventer kan bli utfordrende for de som har spot tonnasje”, sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Eidesvik Offshore ASA’s driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2011 var MNOK 117,8 mot fjorårets MNOK 113,3. Driftsinntektene var MNOK 255,7 mot MNOK 254,7 for samme periode i fjor.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var MNOK 340,3 mot fjorårets MNOK 381,9. Driftsinntektene i perioden var MNOK 755,2 mot fjorårets MNOK 793,3.


Resultat før skatt for 3. kvartal var MNOK –96,1 mot MNOK 219,5 for samme periode i fjor. I årets 3. kvartal har selskapet kostnadsført urealiserte tap på valutaposter og derivater på MNOK -93,5, mens en i samme periode forrige år inntektsførte urealiserte gevinster på disse postene på MNOK 176,9.

Per 30. september 2011 var resultat før skatt MNOK 75,1 sammenlignet med MNOK -29,7 forrige år.

”Vi har lagt bak oss et solid kvartal, hvor vi nok en gang har levert god drift. Vi er spesielt godt fornøyd med at vi har en meget god kontraktsdekning i 2012. Våre skip er sikret gode kontrakter gjennom en vinter som vi forventer kan bli utfordrende for de som har spot tonnasje”, sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Eidesvik Offshore ASA’s driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2011 var MNOK 117,8 mot fjorårets MNOK 113,3. Driftsinntektene var MNOK 255,7 mot MNOK 254,7 for samme periode i fjor.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 9 første måneder var MNOK 340,3 mot fjorårets MNOK 381,9. Driftsinntektene i perioden var MNOK 755,2 mot fjorårets MNOK 793,3.


Resultat før skatt for 3. kvartal var MNOK –96,1 mot MNOK 219,5 for samme periode i fjor. I årets 3. kvartal har selskapet kostnadsført urealiserte tap på valutaposter og derivater på MNOK -93,5, mens en i samme periode forrige år inntektsførte urealiserte gevinster på disse postene på MNOK 176,9.

Per 30. september 2011 var resultat før skatt MNOK 75,1 sammenlignet med MNOK -29,7 forrige år.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00