logo

Velg språk

Skagen fondene kjøper Eidesvik aksjer

Fond forvaltet av Skagen AS (SKAGEN Fondene) har i dag (2 Jan 09) kjøpt 314.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASA
(EIOF). Etter kjøpet eier SKAGEN Fondene 1.674.000 aksjer i EIOF eller 5,55% av selskapet.

Skagen fondene har alltid lik å investere i familiebedrifter da de mener at disse git høyere verdiskapning.

Les mer her: www.skagenfondene.no/familiebedrifter

Fond forvaltet av Skagen AS flagger i dag (02.01.2009) at de har kjøpt 314.000 aksjer i EIOF

Fond forvaltet av Skagen AS (SKAGEN Fondene) har i dag (2 Jan 09) kjøpt 314.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASA
(EIOF). Etter kjøpet eier SKAGEN Fondene 1.674.000 aksjer i EIOF eller 5,55% av selskapet.

Skagen fondene har alltid lik å investere i familiebedrifter da de mener at disse git høyere verdiskapning.

Les mer her: www.skagenfondene.no/familiebedrifter

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00