logo

Select language

SATSER TUNGT I SUBSEA

Skipet er 145 m langt og 31 meter bredt, er utstyrt med 2 kraner på hhv 400 tonn og 100 tonn. Lastekapasitet på skipet er 13500 T. Videre er skipet forberedt for operasjon i artiske farvann.

Skipet er utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design og Kleven gruppen og har fått typebetegnelsen SALT 301 OCV. Det har vært høyt fokus på miljøvennlige løsninger gjennom designperioden og skipet er godt forberedt for å møte fremtidens miljøkrav også i sårbare områder.

Jan Fredrik Meling, konsernsjef i Eidesvik Offshore ASA, sier; "Vi er veldig trygge på at dette er en riktig strategisk satsing for selskapet da vi har stor tro på markedet fremover for denne skipstypen. Dette styrker vår posisjon som en av de ledende operatører av subseaskip".

Denne investeringen forventes å gi et betydelig løft i lønnsomheten i selskapet. Det vil gi ca 50 nye arbeidsplasser og øke aktiviten betydelig for Eidesvik.

I tillegg har Eidesvik en opsjon på et søsterskip for levering våren 2015.

 

Kontakt: Jan Fredrik Meling. Adm.Dir, Eidesvik offshore ASA, +47 91675119

Eidesvik har idag inngått kontrakt med Kleven Maritime for bygging av et stort subsea skip med levering Q2 2014. Kontrakten med Kleven Maritime er på vel 1 millard kroner og er dermed den største enkeltsatsingen i rederiets historie.

Skipet er 145 m langt og 31 meter bredt, er utstyrt med 2 kraner på hhv 400 tonn og 100 tonn. Lastekapasitet på skipet er 13500 T. Videre er skipet forberedt for operasjon i artiske farvann.

Skipet er utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design og Kleven gruppen og har fått typebetegnelsen SALT 301 OCV. Det har vært høyt fokus på miljøvennlige løsninger gjennom designperioden og skipet er godt forberedt for å møte fremtidens miljøkrav også i sårbare områder.

Jan Fredrik Meling, konsernsjef i Eidesvik Offshore ASA, sier; "Vi er veldig trygge på at dette er en riktig strategisk satsing for selskapet da vi har stor tro på markedet fremover for denne skipstypen. Dette styrker vår posisjon som en av de ledende operatører av subseaskip".

Denne investeringen forventes å gi et betydelig løft i lønnsomheten i selskapet. Det vil gi ca 50 nye arbeidsplasser og øke aktiviten betydelig for Eidesvik.

I tillegg har Eidesvik en opsjon på et søsterskip for levering våren 2015.

 

Kontakt: Jan Fredrik Meling. Adm.Dir, Eidesvik offshore ASA, +47 91675119

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00