logo

Velg språk

Salg av skip

Eidesvik Shipping AS, et heleid datterselskap av Eidesvik Offshore ASA har i dag signert en intensjonsavtale om salg av seismikkskipet Viking II til en utenlandsk kjøper. Depositum er innbetalt og overlevering vil skje i 3./4. kvartal 2015. Salget skjer nær skipets bokførte verdi. Skipet vil ikke bli brukt til seismikkarbeid av den nye eieren.

Eidesvik Shipping AS, et heleid datterselskap av Eidesvik Offshore ASA har i dag signert en intensjonsavtale om salg av seismikkskipet Viking II til en utenlandsk kjøper. Depositum er innbetalt og overlevering vil skje i 3./4. kvartal 2015. Salget skjer nær skipets bokførte verdi. Skipet vil ikke bli brukt til seismikkarbeid av den nye eieren.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00