logo

Velg språk

Rapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsresultat for 2014

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 132,0 mill 
mot kr 135,2 mill i 4. kvartal forrige år og driftsresultatet 
(EBIT) var kr 20,9 mill etter at det er fortatt nedskrivninger 
av eldre seismikkskip med kr 52 mill. Driftsresultat i 4. kvartal 
forrige år utgjorde kr 81,0. Av netto finansposter i kvartalet på 
kr -275,6 mill utgjorde urealiserte poster kr -243,8. 
Resultat etter skatt var på kr -255,5 mill mot kr 31,8 i samme 
kvartal forrige år.

For hele året 2014 så hadde Eidesvik driftsinntekter på kr 984,7 mill. 
Totale driftsinntekter for 2013 var kr 993,7mill inkludert en 
salggevinst på kr 50,5 mill. Driftsresultat før avskrivninger 
EBITDA) var på kr 492,2 mill mot kr 551,2 mill forrige år, og 
driftsresultatet (EBIT) var på kr 202,0 mill mot kr 309,9 mill 
forrige år. 

Det er gjennomført nedskrivningstester for alle skipene i konsernet. 
Som følge av svekkede markedsutsikter for tre, eldre seismikkskip 
med mulig oppgraderingsbehov, er det besluttet å nedskrive verdiene 
på disse skipene med totalt MNOK 52,0. Det er ikke funnet grunnlag 
for nedskrivninger av konsernets øvrige skip.

Netto finansposter for hele året 2014 var kr -432,4 
mill mot kr -162,6 mill for 2013. Av dette utgjør 
urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i 
USD kr -331,5 mill i 2014 og kr -104,6 mill i 2013. 

Resultat etter skatt for 2014 er på kr -233,2 mill mot kr 140,9 
mill forrige år.

 

Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på kr 259,4 mill. Tilsvarende i 2013 var kr 237,9 mill.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 132,0 mill 
mot kr 135,2 mill i 4. kvartal forrige år og driftsresultatet 
(EBIT) var kr 20,9 mill etter at det er fortatt nedskrivninger 
av eldre seismikkskip med kr 52 mill. Driftsresultat i 4. kvartal 
forrige år utgjorde kr 81,0. Av netto finansposter i kvartalet på 
kr -275,6 mill utgjorde urealiserte poster kr -243,8. 
Resultat etter skatt var på kr -255,5 mill mot kr 31,8 i samme 
kvartal forrige år.

For hele året 2014 så hadde Eidesvik driftsinntekter på kr 984,7 mill. 
Totale driftsinntekter for 2013 var kr 993,7mill inkludert en 
salggevinst på kr 50,5 mill. Driftsresultat før avskrivninger 
EBITDA) var på kr 492,2 mill mot kr 551,2 mill forrige år, og 
driftsresultatet (EBIT) var på kr 202,0 mill mot kr 309,9 mill 
forrige år. 

Det er gjennomført nedskrivningstester for alle skipene i konsernet. 
Som følge av svekkede markedsutsikter for tre, eldre seismikkskip 
med mulig oppgraderingsbehov, er det besluttet å nedskrive verdiene 
på disse skipene med totalt MNOK 52,0. Det er ikke funnet grunnlag 
for nedskrivninger av konsernets øvrige skip.

Netto finansposter for hele året 2014 var kr -432,4 
mill mot kr -162,6 mill for 2013. Av dette utgjør 
urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i 
USD kr -331,5 mill i 2014 og kr -104,6 mill i 2013. 

Resultat etter skatt for 2014 er på kr -233,2 mill mot kr 140,9 
mill forrige år.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00