logo

Velg språk

Prinsippavtale med CGG


Dette er planlagt gjort ved etablering av et holding selskap som skal eie to skipseiende
selskaper. Et av dem vil eie de to skipene Oceanic Sirius og Oceanic Vega som i  
dag er eid i to joint ventures mellom Eidesvik og CGG, og  det andre vil eie fem
skip som i dag er heleid av CGG og som for tiden ligger i opplag
(Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, Cgg Alize og Oceanic Callenger).

De to skipseiende selskapene vil ha separat finansiering og  ingen garantier vil bli
etablert mellom disse to selskapene eller fra eierne.
Det nye holdingselskapet vil bli eid av Eidesvik og CGG på 50/50 basis og
vil operere fra starten av 2. kvartal 2017. Implementering av den nye skipseiende  
strukturen er avhengig av at en oppnår tilslutning fra  bankene om reduserte
avdrag på eksisterende lån.

CGG vil fortsatt befrakte Oceanic Vega og Oceanic Sirius fra det nye selskapet
og vil forlenge kontraktene fram til mars 2027 men til redusert rate i hele perioden.
CGG er  forpliktet til å befrakte Geo Coral (fra 2. kvartal 2017),  
Geo Caribbean og Geo Celtic fortløpende etter hvert som andre innbefraktede skip går av kontrakt.  

 

 

 

om å etablere en ny skipseiende selskapsstruktur for 7 seismikk skip.


Dette er planlagt gjort ved etablering av et holding selskap som skal eie to skipseiende
selskaper. Et av dem vil eie de to skipene Oceanic Sirius og Oceanic Vega som i  
dag er eid i to joint ventures mellom Eidesvik og CGG, og  det andre vil eie fem
skip som i dag er heleid av CGG og som for tiden ligger i opplag
(Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, Cgg Alize og Oceanic Callenger).

De to skipseiende selskapene vil ha separat finansiering og  ingen garantier vil bli
etablert mellom disse to selskapene eller fra eierne.
Det nye holdingselskapet vil bli eid av Eidesvik og CGG på 50/50 basis og
vil operere fra starten av 2. kvartal 2017. Implementering av den nye skipseiende  
strukturen er avhengig av at en oppnår tilslutning fra  bankene om reduserte
avdrag på eksisterende lån.

CGG vil fortsatt befrakte Oceanic Vega og Oceanic Sirius fra det nye selskapet
og vil forlenge kontraktene fram til mars 2027 men til redusert rate i hele perioden.
CGG er  forpliktet til å befrakte Geo Coral (fra 2. kvartal 2017),  
Geo Caribbean og Geo Celtic fortløpende etter hvert som andre innbefraktede skip går av kontrakt.  

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00