logo

Velg språk

Pressemelding Energy Efficient Offshore Partners December 2011

Prosjektet tar sikte på å klargjøre og implementere de beste praktiske løsningene i forhold til energieffektivitet, anerkjenne/bekrefte at synergiene mellom energieffektivisering og miljøpåvirkning vil være et konkurransefortrinn for partnerne. Med kunnskapen om at offshoreindustrien kan redusere utslippene, vil dette samarbeidsprosjektet gi større muligheter for gjennomslag.

Prosjektets visjon er at "Energy Efficient Offshore Partners samarbeider for å skape en felles plattform for å bedre bransjens standard for drivstofforbruk og utslipp fra offshore supply skip. Samarbeidspartnerne har som mål å beholde en ledende posisjon i energieffektive offshore opersjoner. "

Prosjektet startet i september 2011 planen er at første fase skal være ferdigstilt våren 2012.

Eidesvik har i sammen med en rekke andre rederier startet et samarbeidsprosjekt kalt Energy Efficient Offshore Partners.

Prosjektet tar sikte på å klargjøre og implementere de beste praktiske løsningene i forhold til energieffektivitet, anerkjenne/bekrefte at synergiene mellom energieffektivisering og miljøpåvirkning vil være et konkurransefortrinn for partnerne. Med kunnskapen om at offshoreindustrien kan redusere utslippene, vil dette samarbeidsprosjektet gi større muligheter for gjennomslag.

Prosjektets visjon er at "Energy Efficient Offshore Partners samarbeider for å skape en felles plattform for å bedre bransjens standard for drivstofforbruk og utslipp fra offshore supply skip. Samarbeidspartnerne har som mål å beholde en ledende posisjon i energieffektive offshore opersjoner. "

Prosjektet startet i september 2011 planen er at første fase skal være ferdigstilt våren 2012.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00