logo

Velg språk

Posisjonering for bedre marked

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4.  kvartal 2010 ble MNOK 108,3 mot fjorårets MNOK 136,9.  Driftsinntektene ble MNOK 261,4 mot MNOK 270,7 for  samme periode i 2010. Resultatet før skatt for 4.  kvartal 2010 ble MNOK 33,3 mot MNOK 8,3 for samme  periode i 2009. 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele  2010 ble MNOK 490,2 mot fjorårets MNOK 675,2 (2009  inkluderer salgsgevinst på MNOK 134,9).  Fraktinntektene for 2010 ble MNOK 1.058,0 mot  fjorårets MNOK 1.105,4. For hele 2010 ble resultatet  før skatt MNOK 3,6 sammenlignet med MNOK 938,8 i 2009. 

Resultatet for 2010 er preget av at 3 av skipene har  hatt lange verkstedsopphold uten inntekter. Dette er  engangskostnader som vil generere større inntekter i  årene fremover da skipene er gått inn på lange  kontrakter. Driftskostnadene har løpt under  verkstedsoppholdene. I tillegg har lav USD-kurs i  2010 medført lavere driftsinntekter, men dette er  delvis kompensert gjennom lavere netto  finanskostnader.  

"Vi har i løpet av 2. halvår i 2010 gjennomført  ombygging av tre skip. Alle disse ombyggingene er i  henhold til lange kontrakter. Selskapet har gjennom  ombygging av to PSV'er fått innpass i det spennende  brasilianske markedet. Ser en bort i fra  engangseffekter knyttet til dette så er resultatet  meget tilfredsstillende og har lagt grunnlaget for  økt inntjening i framtiden", uttaler administrerende  direktør Jan Fredrik Meling. 

 Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2011  et utbytte på kr 1 pr aksje.


 

 

Ser en bort i fra engangseffekter knyttet til ombygging av 3 skip for klargjøring til nye lange kontrakter, så er resultatet meget tilfredsstillende og har lagt grunnlaget for økt inntjening i framtiden.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4.  kvartal 2010 ble MNOK 108,3 mot fjorårets MNOK 136,9.  Driftsinntektene ble MNOK 261,4 mot MNOK 270,7 for  samme periode i 2010. Resultatet før skatt for 4.  kvartal 2010 ble MNOK 33,3 mot MNOK 8,3 for samme  periode i 2009. 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele  2010 ble MNOK 490,2 mot fjorårets MNOK 675,2 (2009  inkluderer salgsgevinst på MNOK 134,9).  Fraktinntektene for 2010 ble MNOK 1.058,0 mot  fjorårets MNOK 1.105,4. For hele 2010 ble resultatet  før skatt MNOK 3,6 sammenlignet med MNOK 938,8 i 2009. 

Resultatet for 2010 er preget av at 3 av skipene har  hatt lange verkstedsopphold uten inntekter. Dette er  engangskostnader som vil generere større inntekter i  årene fremover da skipene er gått inn på lange  kontrakter. Driftskostnadene har løpt under  verkstedsoppholdene. I tillegg har lav USD-kurs i  2010 medført lavere driftsinntekter, men dette er  delvis kompensert gjennom lavere netto  finanskostnader.  

"Vi har i løpet av 2. halvår i 2010 gjennomført  ombygging av tre skip. Alle disse ombyggingene er i  henhold til lange kontrakter. Selskapet har gjennom  ombygging av to PSV'er fått innpass i det spennende  brasilianske markedet. Ser en bort i fra  engangseffekter knyttet til dette så er resultatet  meget tilfredsstillende og har lagt grunnlaget for  økt inntjening i framtiden", uttaler administrerende  direktør Jan Fredrik Meling. 

 Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2011  et utbytte på kr 1 pr aksje.


 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00