logo

Select language

Økt driftsresultat i første halvår 2009

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 125,9 mot fjorårets MNOK 101. Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift. Dette til tross for tap på MNOK 21,0 på grunn konkurs hos kunden Scan Geophysical. Driftsinntektene var MNOK 272,6 mot MNOK 226,3 for
Samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 407,5 mot fjorårets MNOK 190,8. Frakteinntektene i perioden var MNOK 568,7 noe som representerer en økning på MNOK 140,3 i forhold til fjoråret.

Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter og kundeforhold viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 202,8 mot MNOK 42,0 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 585,4 sammenlignet med MNOK 89,0 i 2008.

Resultatet for 1. halvår er preget av store realiserte og urealiserte valutagevinster (MNOK 350,5)som følge av styrket NOK mot USD, samt en gevinst på MNOK 135 ved salg av skip. I tillegg kommer virkningen av at vi har flere skip i operasjon i forhold til 2008.
 

Last ned rapport og presentasjon her:

 (pdf)    (pdf)

Så vel omsetning som driftsresultat steg i 1. halvår og andre kvartal sammenlignet med samme perioder i 2008.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 125,9 mot fjorårets MNOK 101. Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift. Dette til tross for tap på MNOK 21,0 på grunn konkurs hos kunden Scan Geophysical. Driftsinntektene var MNOK 272,6 mot MNOK 226,3 for
Samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 407,5 mot fjorårets MNOK 190,8. Frakteinntektene i perioden var MNOK 568,7 noe som representerer en økning på MNOK 140,3 i forhold til fjoråret.

Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter og kundeforhold viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 202,8 mot MNOK 42,0 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 585,4 sammenlignet med MNOK 89,0 i 2008.

Resultatet for 1. halvår er preget av store realiserte og urealiserte valutagevinster (MNOK 350,5)som følge av styrket NOK mot USD, samt en gevinst på MNOK 135 ved salg av skip. I tillegg kommer virkningen av at vi har flere skip i operasjon i forhold til 2008.
 

Last ned rapport og presentasjon her:

 (pdf)    (pdf)

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00