logo

Velg språk

Øking i driftsresultat for Eidesvik Offshore ASA

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 101,0 mot fjorårets MNOK 61,3.
Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift.
Driftsinntektene var MNOK 226,3 mot MNOK 167,0 for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 190,8 mot fjorårets MNOK 159,1. I fjorårstallet inngår en gevinst på MNOK 29,1. Frakteinntektene i perioden var MNOK 436,7, noe som representerer en økning på MNOK 101,6 i forhold til fjoråret.


”Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger var forventet, og viser at vår satsing på fornying av flåten gir det forventede resultatmessige løft for selskapet” sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en kommentar. ”Etter at vi solgte 3 eldre skip rundt årsskiftet 06/07, samtidig som vi startet ombygging av et skip hadde vi en forventet nedgang i 2007. Vi har i perioden juli 07 til februar 08 fått levert 3 nybygg samt et ombygd skip, og dette ser vi nå resultatet av.”

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 42,0 mot MNOK 59,0 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 89,0 sammenlignet med MNOK 98,0 (justert for salgsgevinst i 07). Nedgangen for såvel kvartalet som første halvår under ett skyldes høyere renter på pantegjeld samt lavere regnskapsmessige valutagevinster enn i 2007.

Operating result growth for Eidesvik Offshore ASA

Both Turnover and Operating Result increased considerable in Q2 and for the first half year altogether compared to the same period in 2007(excluded gain on sale of vessels)

Operating result before depreciation (EBITDA) for Q2 is MNOK 101,0 compared to MNOK 61,3 for the same period last year. This is mainly caused by the newbuildings commencing operations.
Operating income is MNOK 226,3 compared to MNOK 167,0 for the same period last year.

“The growth in Turnover and in Operating Result before depreciation was expected and shows that our commitment to renewal of the fleet gives the company’s result a positive effect” says Jan Fredrik Meling (CEO), “When we sold 3 older vessels at the turn of the year 06/07 and rebuilt one vessel, we had a temporary reduction of the fleet and expected a decline in 2007. We have in the period from July 07 to February 08 launched 3 new buildings and one rebuilt vessel and this gives us this positive effect on the operating income.”

Profit before tax for 2Q is MNOK 42,0 compared to MNOK 59,0 for the same period last year. For the first half year profit before tax is MNOK 89,0 compared to MNOK 98,0 (adjusted for gain on sale of vessels in 07). The decrease in both 2Q and the first half year is related to higher interest expenses on mortgage debt and lower currency gains.

Såvel omsetning som driftsresultat steg betydelig både for 2. kvartal isolert samt 1. halvår sammenlignet med samme perioder i 2007.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 101,0 mot fjorårets MNOK 61,3.
Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift.
Driftsinntektene var MNOK 226,3 mot MNOK 167,0 for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. halvår var MNOK 190,8 mot fjorårets MNOK 159,1. I fjorårstallet inngår en gevinst på MNOK 29,1. Frakteinntektene i perioden var MNOK 436,7, noe som representerer en økning på MNOK 101,6 i forhold til fjoråret.


”Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger var forventet, og viser at vår satsing på fornying av flåten gir det forventede resultatmessige løft for selskapet” sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en kommentar. ”Etter at vi solgte 3 eldre skip rundt årsskiftet 06/07, samtidig som vi startet ombygging av et skip hadde vi en forventet nedgang i 2007. Vi har i perioden juli 07 til februar 08 fått levert 3 nybygg samt et ombygd skip, og dette ser vi nå resultatet av.”

Resultatet før skatt for 2. kvartal var MNOK 42,0 mot MNOK 59,0 for samme periode i fjor. For første halvår var resultatet før skatt MNOK 89,0 sammenlignet med MNOK 98,0 (justert for salgsgevinst i 07). Nedgangen for såvel kvartalet som første halvår under ett skyldes høyere renter på pantegjeld samt lavere regnskapsmessige valutagevinster enn i 2007.

Operating result growth for Eidesvik Offshore ASA

Both Turnover and Operating Result increased considerable in Q2 and for the first half year altogether compared to the same period in 2007(excluded gain on sale of vessels)

Operating result before depreciation (EBITDA) for Q2 is MNOK 101,0 compared to MNOK 61,3 for the same period last year. This is mainly caused by the newbuildings commencing operations.
Operating income is MNOK 226,3 compared to MNOK 167,0 for the same period last year.

“The growth in Turnover and in Operating Result before depreciation was expected and shows that our commitment to renewal of the fleet gives the company’s result a positive effect” says Jan Fredrik Meling (CEO), “When we sold 3 older vessels at the turn of the year 06/07 and rebuilt one vessel, we had a temporary reduction of the fleet and expected a decline in 2007. We have in the period from July 07 to February 08 launched 3 new buildings and one rebuilt vessel and this gives us this positive effect on the operating income.”

Profit before tax for 2Q is MNOK 42,0 compared to MNOK 59,0 for the same period last year. For the first half year profit before tax is MNOK 89,0 compared to MNOK 98,0 (adjusted for gain on sale of vessels in 07). The decrease in both 2Q and the first half year is related to higher interest expenses on mortgage debt and lower currency gains.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00