logo

Velg språk

Nye kontraktsinngåelser for Eidesvik.

Acergy Viking har blitt tildelt en 6 måneders kontrakt pluss opsjoner i tysk sektor som bolig, service- og vedlikeholds fartøy. Kontraktsoppstart er Juni inneværende år. Det er også inngått en kontraktsforlengelse med Chevron North Sea Ltd. for Viking Princess. Denne kontrakten er i direkte kontinuasjon på eksisterende kontrakt med varighet på 1 år + opsjoner. Med denne kontraktsforlengelsen er begge skip kommittert ut 2017.

«At Siemens nå velger å tildele Acergy Viking en ny kontrakt viser at både skip og mannskap har levert! Vi er svært fornøyde med den tillit Siemens nå viser oss med denne kontraktstildelingen og ser frem til å jobbe på nok et prosjekt. Vi er også glade for den forlengede tillit vi får fra Chevron med denne forlengelsen av eksisterende kontrakt. Dette hadde ikke vært mulig uten den kvaliteten skipene og mannskap har utvist.

 

 

 

 

Eidesvik har blitt tildelt en ny kontrakt med Siemens Wind Power for Acergy Viking i tysk sektor, samt inngått en kontrakts forlengelse med Chevron North Sea Ltd. for Viking Princess

Acergy Viking har blitt tildelt en 6 måneders kontrakt pluss opsjoner i tysk sektor som bolig, service- og vedlikeholds fartøy. Kontraktsoppstart er Juni inneværende år. Det er også inngått en kontraktsforlengelse med Chevron North Sea Ltd. for Viking Princess. Denne kontrakten er i direkte kontinuasjon på eksisterende kontrakt med varighet på 1 år + opsjoner. Med denne kontraktsforlengelsen er begge skip kommittert ut 2017.

«At Siemens nå velger å tildele Acergy Viking en ny kontrakt viser at både skip og mannskap har levert! Vi er svært fornøyde med den tillit Siemens nå viser oss med denne kontraktstildelingen og ser frem til å jobbe på nok et prosjekt. Vi er også glade for den forlengede tillit vi får fra Chevron med denne forlengelsen av eksisterende kontrakt. Dette hadde ikke vært mulig uten den kvaliteten skipene og mannskap har utvist.

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00