logo

Velg språk

Ny markedsdirektør i Eidesvik Offshore ASA

Lauritz Eidesvik er 35 år og har vært ansatt i Eidesvikgruppen fra 2002.  Etter sin maritime utdannelse gikk han læretiden i Stolt Comex Seaway (nå del av Subsea7).  Han begynte som  kadett i  Eidesvik i 2002 og avsluttet tiden på sjøen som styrmann i 2004  for å ta videreutdannelse innenfor økonomi og administrasjon.  Han studerte økonomi- og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund fra 2005  til 2008 .  Han har gjennomgått Norges Rederiforbunds toårige traineeprogram og har vært ansatt i Eidesvik innenfor drift, teknisk, nybygg og HMS.

Lauritz Eidesvik er ansatt som ny markedsdirektør i Eidesvik-gruppen og tiltrer sin nye stilling i august 2014.

Lauritz Eidesvik er 35 år og har vært ansatt i Eidesvikgruppen fra 2002.  Etter sin maritime utdannelse gikk han læretiden i Stolt Comex Seaway (nå del av Subsea7).  Han begynte som  kadett i  Eidesvik i 2002 og avsluttet tiden på sjøen som styrmann i 2004  for å ta videreutdannelse innenfor økonomi og administrasjon.  Han studerte økonomi- og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund fra 2005  til 2008 .  Han har gjennomgått Norges Rederiforbunds toårige traineeprogram og har vært ansatt i Eidesvik innenfor drift, teknisk, nybygg og HMS.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00