logo

Velg språk

Ny kontrakt for Viking Queen

Kontrakten er 15 brønner fast med opsjon på ytterligere 5 brønner. Den faste perioden er minimum 900 dager. Oppstart på kontrakten er medio-ultimo 2014. Viking Queen vil bli oppgradert med FI-FI II og NOFO 2009. "Vi er meget tilfreds med å få nok en kontrakt med Lundin Norway AS, et selskap som er inne i en spennede utviklingsfase, for Eidesvik som er pionerer på LNG drift for offshore fartøyer er det videre gledelig at Lundin tar nok et LNG fartøy inn i sin portefølge; sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Eidesvik har inngått langsiktig avtale med Lundin Norway AS for forsyningskipet Viking Queen.

Kontrakten er 15 brønner fast med opsjon på ytterligere 5 brønner. Den faste perioden er minimum 900 dager. Oppstart på kontrakten er medio-ultimo 2014. Viking Queen vil bli oppgradert med FI-FI II og NOFO 2009. "Vi er meget tilfreds med å få nok en kontrakt med Lundin Norway AS, et selskap som er inne i en spennede utviklingsfase, for Eidesvik som er pionerer på LNG drift for offshore fartøyer er det videre gledelig at Lundin tar nok et LNG fartøy inn i sin portefølge; sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00