logo

Velg språk

Ny kontrakt for Viking Prince

Kontrakten gjelder for 12 brønner fast med AGR som leverandør av Well Management tjenester og med opsjoner på ytterligere 8 brønner. Arbeidet starter ca 1 oktober i år og den faste perioden har en anslått varighet på ca 2 år. Det er hyggelig å se at nok en aktør tar i bruk LNG-drevne forsyningsskip.  For Eidesvik er det positivt at en nå får muligheten til å tilby tonnasje av høyeste kvalitet til en aktør på sokkelen som er inne i en spennende utviklingsfase.

Eidesvik Offshore har inngått en kontrakt med AGR Petroleum Services AS (AGR) på vegne av en borekampanje, for det LNG- drevne forsyningsskipet Viking Prince.

Kontrakten gjelder for 12 brønner fast med AGR som leverandør av Well Management tjenester og med opsjoner på ytterligere 8 brønner. Arbeidet starter ca 1 oktober i år og den faste perioden har en anslått varighet på ca 2 år. Det er hyggelig å se at nok en aktør tar i bruk LNG-drevne forsyningsskip.  For Eidesvik er det positivt at en nå får muligheten til å tilby tonnasje av høyeste kvalitet til en aktør på sokkelen som er inne i en spennende utviklingsfase.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00